Lào Cai xây dựng khối đại đoàn kết từ công tác dân vận

Nhiều năm qua, với phương châm “Sát dân, gần cơ sở”, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai trở thành tổ chức tập hợp, đoàn kết nhân dân, địa chỉ tin cậy để các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân... thể hiện tâm huyết, trách nhiệm, đoàn kết vì cộng đồng.

Ông Giàng Seo Vần, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai cho biết: với đặc thù là tỉnh vùng cao, biên giới, người dân tộc thiểu số chiếm trên 64% dân số, công tác vận động, tuyên truyền người dân thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc được Mặt trận các cấp trong tỉnh đặc biệt quan tâm. Mặt trận các cấp đã phối hợp với các tổ chức thành viên, người có uy tín đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng nông thôn mới, tham gia giữ gìn an ninh, trật tự; thường xuyên trao đổi, nắm tâm tư, nguyện vọng các già làng, trưởng thôn, người có uy tín, đồng thời phổ biến, thông tin các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước. Mặt trận các cấp trú trọng nâng cao chất lượng các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, như “Ngày vì người nghèo”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc…

Lao Cai xay dung khoi dai doan ket tu cong tac dan van hinh anh 1Tổ chức khởi công làm đường giao thông nông thôn tuyến đường vào thôn Khâm Dưới, xã Nậm Chày, huyện Văn Bàn. Ảnh: Quốc Khánh - TTXVN

Ngoài ra, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai đã chủ động ký kết các chương trình phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và giúp đỡ nhân dân hàng năm. Cụ thể, Mặt trận phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xây 195 nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo thuộc các xã 30a, 10 nhà Mái ấm cho các chiến sĩ nghèo nơi biên giới; phối hợp với Công an tỉnh triển khai hơn 300 hòm thư tố giác tội phạm, tổ chức cho hơn 20.000 hộ cam kết phòng, chống tội phạm, ma túy, HIV/AIDS; tuyên truyền an toàn giao thông đến 100% khu dân cư, hộ gia đình trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Quyết định 290 của Bộ Chính trị, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai đã tăng cường phối hợp với chính quyền, các ngành chức năng tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân; phối hợp với các sở, ngành trong tỉnh triển khai hiệu quả các chương trình, chính sách trên địa bàn. Cụ thể như các chính sách: Hỗ trợ trực tiếp cho người nghèo vùng khó khăn; cấp ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn; hỗ trợ đất ở, đất sản xuất và nước sinh hoạt... Cùng với đó, Mặt trận các cấp trong tỉnh Lào Cai còn đặc biệt coi trọng công tác tiếp công dân, tiếp nhận xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo và phản ánh tình hình nhân dân.

10 năm qua, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai các cấp đã tiếp 256 lượt công dân; tiếp nhận 588 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Các kiến nghị, phản ánh của công dân đều được Mặt trận Tổ quốc chuyển đến các ngành chức năng, cấp có thẩm quyền trả lời theo đúng pháp luật, qua đó tạo lòng tin trong nhân dân và giảm thiểu đơn, thư khiếu nại vượt cấp. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, phường, thị trấn cũng phối hợp với chính quyền cùng cấp, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn tổ chức bầu và công nhận gần 2.000 tổ hòa giải ở cơ sở với hơn 9.500 hòa giải viên.

Riêng trong 5 năm gần đây, thực hiện Luật Hòa giải ở cơ sở, các tổ hòa giải, hòa giải viên đã tham gia thực hiện hơn 11.000 vụ hòa giải (trong đó hòa giải thành công hơn 9.000 vụ việc, đạt hơn 82%), góp phần giải quyết kịp thời các mâu thuẫn, tranh chấp tại cộng đồng dân cư, giữ vững tình đoàn kết trong nhân dân…

Trong 10 năm qua, tỉnh Lào Cai đã công nhận được 12.450 lượt làng, bản, tổ dân phố văn hóa; hơn 748.200 lượt hộ đạt gia đình văn hóa; vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo” và an sinh xã hội được hơn 126 tỷ đồng; hỗ trợ làm mới và sửa chữa 22.159 nhà Đại đoàn kết và nhà ở cho hộ nghèo ở vùng đặc biệt khó khăn, biên giới. Đặc biệt, dù chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng trong dịp trước Tết Nguyên đán vừa qua, tỉnh Lào Cai đã huy động từ nguồn lực xã hội hàng chục tỷ đồng để giúp đỡ cho các gia đình nghèo, gia đình chính sách trên địa bàn.

Hồng Ninh

Tin liên quan

Thanh niên Lào Cai khởi nghiệp từ thế mạnh địa phương

Chủ trương khuyến khích, tạo dựng tinh thần khởi nghiệp ở Lào Cai đã và đang trở thành hướng đi đúng đắn. Nhiều thanh niên đã lựa chọn ở lại quê hương, dốc sức lực và trí tuệ khai phá tiềm năng, thế mạnh địa phương, làm ra những sản phẩm độc đáo, từng bước vươn lên làm giàu.Đề xuất