Làng nghề lồng đèn Phú Bình

Làng nghề lồng đèn Phú Bình
Hiện nay, Làng nghề có gần 10 hộ sản xuất lồng đèn truyền thống, hàng năm cung cấp ra thị trường các sản phẩm lồng đèn vào mối dịp Trung Thu.

Đây là nơi duy nhất còn lưu giữ được những nét văn hóa dân tộc qua chiếc lồng đèn bằng giấy kính nhiều màu sắc.
Công đoạn tạo hình cho lồng đèn.
 Công đoạn tạo hình cho lồng đèn. 
Các sản phẩm lồng đèn khá đa dạng về mẫu mã, được trang trí bắt mắt. Một công đoạn sản xuất lồng đèn. Người thợ phải sáng tạo, khéo léo trong từng chi tiết để cho ra đời một sản phẩm hoàn thiện. Người thợ phải sáng tạo, khéo léo trong từng chi tiết để cho ra đời một sản phẩm hoàn thiện. Gia đình ông Nguyễn Đức Thắng (đường Trịnh Đình Trọng, quận 11) là 1 trong số ít gia đình vẫn còn gắn bó với nghề. Ông Nguyễn Đức Thắng, người có gần 30 năm tuổi nghề làm lồng đèn truyền thống.
Các sản phẩm lồng đèn khá đa dạng về mẫu mã, được trang trí bắt mắt. 
 
Các sản phẩm lồng đèn khá đa dạng về mẫu mã, được trang trí bắt mắt. Một công đoạn sản xuất lồng đèn. Người thợ phải sáng tạo, khéo léo trong từng chi tiết để cho ra đời một sản phẩm hoàn thiện. Người thợ phải sáng tạo, khéo léo trong từng chi tiết để cho ra đời một sản phẩm hoàn thiện. Gia đình ông Nguyễn Đức Thắng (đường Trịnh Đình Trọng, quận 11) là 1 trong số ít gia đình vẫn còn gắn bó với nghề. Ông Nguyễn Đức Thắng, người có gần 30 năm tuổi nghề làm lồng đèn truyền thống.
Một công đoạn sản xuất lồng đèn.
 
Các sản phẩm lồng đèn khá đa dạng về mẫu mã, được trang trí bắt mắt. Một công đoạn sản xuất lồng đèn. Người thợ phải sáng tạo, khéo léo trong từng chi tiết để cho ra đời một sản phẩm hoàn thiện. Người thợ phải sáng tạo, khéo léo trong từng chi tiết để cho ra đời một sản phẩm hoàn thiện. Gia đình ông Nguyễn Đức Thắng (đường Trịnh Đình Trọng, quận 11) là 1 trong số ít gia đình vẫn còn gắn bó với nghề. Ông Nguyễn Đức Thắng, người có gần 30 năm tuổi nghề làm lồng đèn truyền thống.
Người thợ phải sáng tạo, khéo léo trong từng chi tiết để cho ra đời một sản phẩm hoàn thiện.
 
Các sản phẩm lồng đèn khá đa dạng về mẫu mã, được trang trí bắt mắt. Một công đoạn sản xuất lồng đèn. Người thợ phải sáng tạo, khéo léo trong từng chi tiết để cho ra đời một sản phẩm hoàn thiện. Người thợ phải sáng tạo, khéo léo trong từng chi tiết để cho ra đời một sản phẩm hoàn thiện. Gia đình ông Nguyễn Đức Thắng (đường Trịnh Đình Trọng, quận 11) là 1 trong số ít gia đình vẫn còn gắn bó với nghề. Ông Nguyễn Đức Thắng, người có gần 30 năm tuổi nghề làm lồng đèn truyền thống.
Người thợ phải sáng tạo, khéo léo trong từng chi tiết để cho ra đời một sản phẩm hoàn thiện.

 
Các sản phẩm lồng đèn khá đa dạng về mẫu mã, được trang trí bắt mắt. Một công đoạn sản xuất lồng đèn. Người thợ phải sáng tạo, khéo léo trong từng chi tiết để cho ra đời một sản phẩm hoàn thiện. Người thợ phải sáng tạo, khéo léo trong từng chi tiết để cho ra đời một sản phẩm hoàn thiện. Gia đình ông Nguyễn Đức Thắng (đường Trịnh Đình Trọng, quận 11) là 1 trong số ít gia đình vẫn còn gắn bó với nghề. Ông Nguyễn Đức Thắng, người có gần 30 năm tuổi nghề làm lồng đèn truyền thống.
Gia đình ông Nguyễn Đức Thắng (đường Trịnh Đình Trọng, quận 11) là 1 trong số ít gia đình vẫn còn gắn bó với nghề. 

 
Các sản phẩm lồng đèn khá đa dạng về mẫu mã, được trang trí bắt mắt. Một công đoạn sản xuất lồng đèn. Người thợ phải sáng tạo, khéo léo trong từng chi tiết để cho ra đời một sản phẩm hoàn thiện. Người thợ phải sáng tạo, khéo léo trong từng chi tiết để cho ra đời một sản phẩm hoàn thiện. Gia đình ông Nguyễn Đức Thắng (đường Trịnh Đình Trọng, quận 11) là 1 trong số ít gia đình vẫn còn gắn bó với nghề. Ông Nguyễn Đức Thắng, người có gần 30 năm tuổi nghề làm lồng đèn truyền thống.
Ông Nguyễn Đức Thắng, người có gần 30 năm tuổi nghề làm lồng đèn truyền thống.

An Hiếu

TTXVN

Có thể bạn quan tâm