Khu Công viên văn hóa – Du lịch Mũi Cà Mau

Khu Công viên văn hóa – Du lịch Mũi Cà Mau
Đông đảo du khách tham quan Mốc tọa độ Quốc gia GPS 0001 có hình dạng 6 cánh hoa gió định hướng tại Khu Công viên văn hóa – Du lịch Mũi Cà Mau. Ảnh: An Hiếu – TTXVN
Đông đảo du khách tham quan Mốc tọa độ Quốc gia GPS 0001 có hình dạng 6 cánh hoa gió định hướng tại Khu Công viên văn hóa – Du lịch Mũi Cà Mau. Ảnh: An Hiếu – TTXVN
Tiểu cảnh panô với hình tượng con tàu và cánh buồm luôn căng gió ra biển với dòng chữ “Mũi Cà Mau”, tọa độ: 80 37’30” vĩ Bắc, 1040 43’ kinh đông tại Khu Công viên văn hóa – Du lịch Mũi Cà Mau. Ảnh: An Hiếu – TTXVN
Tiểu cảnh panô với hình tượng con tàu và cánh buồm luôn căng gió ra biển với dòng chữ “Mũi Cà Mau”, tọa độ: 80 37’30” vĩ Bắc, 1040 43’ kinh đông tại Khu Công viên văn hóa – Du lịch Mũi Cà Mau. Ảnh: An Hiếu – TTXVN
 
 
Toàn cảnh Khu Công viên văn hóa – Du lịch Mũi Cà Mau. Ảnh: An Hiếu – TTXVNToàn cảnh Khu Công viên văn hóa – Du lịch Mũi Cà Mau. Ảnh: An Hiếu – TTXVN
Toàn cảnh Khu Công viên văn hóa – Du lịch Mũi Cà Mau. Ảnh: An Hiếu – TTXVN
Khu Công viên văn hóa – Du lịch Mũi Cà Mau. Ảnh: An Hiếu - TTXVN
Khu Công viên văn hóa – Du lịch Mũi Cà Mau. Ảnh: An Hiếu - TTXVN
Hệ thống cầu tàu dành cho du khách tham quan hệ sinh thái ngập nước bằng ca nô tại Khu Công viên văn hóa – Du lịch Mũi Cà Mau. Ảnh: An Hiếu – TTXVN
Hệ thống cầu tàu dành cho du khách tham quan hệ sinh thái ngập nước bằng ca nô tại Khu Công viên văn hóa – Du lịch Mũi Cà Mau. Ảnh: An Hiếu – TTXVN
Du khách tham quan hệ sinh thái rừng ngập mặn tại Khu Công viên văn hóa – Du lịch Mũi Cà Mau. Ảnh: An Hiếu - TTXVN

Du khách tham quan hệ sinh thái rừng ngập mặn tại Khu Công viên văn hóa – Du lịch Mũi Cà Mau. Ảnh: An Hiếu - TTXVN
Du khách tham quan hệ sinh thái rừng ngập mặn tại Khu Công viên văn hóa – Du lịch Mũi Cà Mau. Ảnh: An Hiếu - TTXVN
An Hiếu
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm