Kết nối cung cầu, phát triển sản phẩm cam sành Hà Giang bền vững

Kết nối cung cầu, phát triển sản phẩm cam sành Hà Giang bền vững
Tại hội nghị, lãnh đạo Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Công thương trao Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý cam sành Hà Giang cho Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Giang. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN.
 Tại hội nghị, lãnh đạo Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Công thương trao Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý cam sành Hà Giang cho Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Giang. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN.
Cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trao Giấy chứng nhận cam VietGap cho các hộ trồng, sản xuất cam sành Hà Giang. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN.
Cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản - Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn trao Giấy chứng nhận cam VietGap cho các hộ trồng, sản xuất cam sành Hà Giang. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN.
Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Giang trao tặng Cờ lưu niệm cho các hộ tham gia Hội thi cam sành Hà Giang. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN.
Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Giang trao tặng Cờ lưu niệm cho các hộ tham gia Hội thi cam sành Hà Giang. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN.
Các doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm lớn của các tỉnh thành, phố ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm cam sành Hà Giang với các hợp tác xã sản xuất cam sành Hà Giang niên vụ 2016-2017. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN.
Các doanh nghiệp tiêu thụ sản phẩm lớn của các tỉnh thành, phố ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm cam sành Hà Giang với các hợp tác xã sản xuất cam sành Hà Giang niên vụ 2016-2017. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN.
Các đại biểu xem các sản phẩm cam sành Hà Giang. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN.
Các đại biểu xem các sản phẩm cam sành Hà Giang. Ảnh: Minh Tâm-TTXVN.

Có thể bạn quan tâm