Hội nông dân tỉnh Long An đề ra hai chương trình đột phá trong nhiệm kỳ mới

Hội nông dân tỉnh Long An đề ra hai chương trình đột phá trong nhiệm kỳ mới
Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 36 thành viên; 14 đại biểu chính thức tham dự Đại hội đại biểu Hội nông dân toàn quốc lần thứ VII. Ông Phạm Chí Tâm tái đắc cử làm Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Long An nhiệm kỳ 2018-2023.
Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh (khóa VIII) - Phạm Chí Tâm báo cáo kiểm điểm vai trò lãnh đạo điều hành của Ban Chấp hành Hội khóa VIII. Nguồn: Báo Long An online
Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh (khóa VIII) - Phạm Chí Tâm báo cáo kiểm điểm vai trò lãnh đạo điều hành của Ban Chấp hành Hội khóa VIII. Nguồn: Báo Long An online
   
Với tinh thần “Dân chủ - đoàn kết - đổi mới - hội nhập - phát triển”, Đại hội đề ra nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ mới. Đó là bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên nông dân; tổ chức các hoạt động dịch vụ, hỗ trợ nông dân phát triển sản xuất, tham gia các loại hình kinh tế hợp tác, ứng dụng công nghệ cao, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống nông dân; xây dựng các mô hình giúp nông dân tổ chức lại sản xuất, xây dựng chuỗi nông sản từ khâu sản xuất đến bảo quản, chế biến, tiêu thụ.
  
Các cấp hội nông dân trong tỉnh phấn đấu đến năm 2023 có trên 90% hội nông dân cấp huyện đạt vững mạnh, không còn cơ sở, chi, tổ hội yếu kém; hỗ trợ 1.500 hộ nông dân thực hiện mô hình ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến và sản xuất nông nghiệp; mỗi cơ sở hội xây dựng một sản phẩm nông nghiệp theo chuỗi giá trị...
 
Để thực hiện các mục tiêu trong nhiệm kỳ mới, Đại hội đề ra hai chương trình đột phá là nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động Hội; vận động nông dân chuyển đổi phương thức sản xuất bằng mô hình kinh tế hợp tác, hợp tác xã theo chương trình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao.
288 đại biểu chính thức, đại diện hơn 176.000 hội viên về dự Đại hội. Nguồn: Báo Long An online
288 đại biểu chính thức, đại diện hơn 176.000 hội viên về dự Đại hội. Nguồn: Báo Long An online 
 
Trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, các cấp Hội Nông dân tỉnh Long An tích cực, chủ động, đổi mới nội dung, hình thức hoạt động, hoàn thành cơ bản mục tiêu và chỉ tiêu đề ra. Toàn tỉnh phát triển hơn 41.850 hội viên, đạt 119,6%, nâng tổng số lên gần 176.660 hội viên. Các phong trào thi đua do Hội phát động được duy trì và ngày càng phát triển theo chiều sâu. Đặc biệt, phong trào nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi được tổ chức rộng khắp trên các lĩnh vực, số lượt hộ hội viên, nông dân tham gia phong trào ngày càng nhiều.

Trong nhiệm kỳ có gần 730 ngàn  hộ đăng ký, bình xét có gần 400 ngàn hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất - kinh doanh giỏi các cấp. Các cấp Hội phát động hội viên, nông dân đóng góp trên 750 tỉ đồng, 110 ngàn  ngày công, hiến trên 250 ngàn m2 đất để cùng địa phương xây dựng các công trình dân sinh, kết cấu hạ tầng... góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở nông thôn./.
 Bùi Giang
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm