Hoa anh đào nở rộ tại Mỹ

Hoa anh đào nở rộ tại Mỹ
Hoa anh đào khoe sắc tại Washington D.C., Mỹ. Ảnh: THX/ TTXVN
 
Hoa anh đào khoe sắc tại Washington D.C., Mỹ. Ảnh: THX/ TTXVN
 
Hoa anh đào khoe sắc tại Washington D.C., Mỹ. Ảnh: THX/ TTXVN
 
Hoa anh đào khoe sắc tại Washington D.C., Mỹ. Ảnh: THX/ TTXVN
 
Hoa anh đào khoe sắc tại Washington D.C., Mỹ. Ảnh: THX/ TTXVN
 
Hoa anh đào khoe sắc tại Washington D.C., Mỹ. Ảnh: THX/ TTXVN
 
Hoa anh đào khoe sắc tại Washington D.C., Mỹ. Ảnh: THX/ TTXVN
 
Hoa anh đào khoe sắc tại Washington D.C., Mỹ. Ảnh: THX/ TTXVN
 
Hoa anh đào khoe sắc tại Washington D.C., Mỹ. Ảnh: THX/ TTXVN
 
Hoa anh đào khoe sắc tại Washington D.C., Mỹ. Ảnh: THX/ TTXVN
Hoa anh đào khoe sắc tại Washington D.C., Mỹ.
Ảnh: THX/ TTXVN
THX/ TTXVN

Có thể bạn quan tâm