Hỗ trợ ngươi dân vùng bị ảnh hưởng do sự cố vỡ hầm dẫn dòng thủy điện sông Bung 2

Công nhân ngành điện lực giúp người dân vùng bị ảnh hưởng do sự cố hầm dẫn dòng thủy điện sông Bung 2 don dẹp nhà cửa, sớm ổn định cuộc sống


Các đơn vị liên quan của ngành điện lực phối hợp với chính quyền địa phương đã hoàn thành kiểm kê, đánh giá mức độ thiệt hại để khẩn trương đền bù,  sớm ổn định cuộc sống cho người dân bị ảnh hưởng. Trong ngày 16/9/2016, Điện lực Nam Giang – Công ty Điện lực Quảng Nam – Tổng Công ty Điện lực miền Trung đã tăng cường lực lượng hỗ trợ các hộ dân bị thiệt hại do sự cố, thực hiện thu dọn mặt bằng, dọn vệ sinh nơi ở, và kiểm tra tình hình cung cấp điện tại vùng bị ảnh hưởng.


 

 


Đề xuất