Hậu Giang gắn sản phẩm với vùng nguyên liệu

Hậu Giang gắn sản phẩm với vùng nguyên liệu
Hậu Giang tích cực nhân rộng các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN
Hậu Giang tích cực nhân rộng các mô hình nông nghiệp công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Hồng Thái - TTXVN

Tại buổi làm việc, ông Trương Cảnh Tuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang đề nghị, sau khi khảo sát, các địa phương, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới, đơn vị tư vấn rà soát chất lượng, sản lượng để công nhận sản phẩm đạt chuẩn 3 sao, 4 sao; các sản phẩm phải gắn với vùng nguyên liệu, xây dựng nông thôn mới và ý tưởng khởi nghiệp nhằm tận dụng tối đa các nguồn lực; hướng dẫn các cơ sở, chủ sản xuất hoàn thiện hồ sơ thực hiện OCOP. Mạnh dạn đưa các sản phẩm mới thay thế sản phẩm cũ không còn lợi thế cạnh tranh.

Đối với các cơ sở đã đạt chuẩn thì họp hội đồng đánh giá theo đúng trình tự nhằm rút kinh nghiệm cho các sản phẩm sau này. Sau khi hoàn thành khảo sát, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới có báo cáo về tình hình thực hiện, khó khăn, kiến nghị hỗ trợ đối tượng thực hiện OCOP để lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến thực hiện.

Đối với xây dựng nông thôn mới nâng cao, cần chú ý đến tiêu chí nước sạch; trong xây dựng nông thôn mới, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tiếp tục khảo sát, báo cáo tình hình xây dựng nông thôn mới, phấn đấu đến hết năm 2020 có 32 xã đạt chuẩn theo nghị quyết đã đề ra; trong đó, mục tiêu chủ yếu là tập trung nâng cao thu nhập cho người dân, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu.

Ông Huỳnh Thành Hữu, Phó Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Hậu Giang, cho biết, trong thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), Văn phòng Điều phối Nông thôn mới thống nhất với địa phương, đơn vị tư vấn tập trung ưu tiên vào sản phẩm có ưu thế, nhãn mác đạt từ 3 sao đến 4 sao để tỉnh đưa ra hội đồng công nhận, địa phương nào có sản phẩm trước sẽ đưa ra hội đồng trước. Sau đó, đối với các sản phẩm còn thiếu tiêu chí sẽ tập trung nâng lên.

Phó Chánh Văn phòng Điều phối Nông thôn mới cho biết thêm, về kinh phí, theo quy định, tỉnh được phép thuê đơn vị tư vấn để địa phương hỗ trợ sản phẩm. Tuy nhiên, trong Quyết định 490 của Thủ tướng Chính phủ, phạm vi chương trình được xác định chủ yếu trên địa bàn xã, phường và thị trấn, nhưng hướng dẫn của Bộ Tài chính, nguồn vốn xây dựng nông thôn mới lại tập trung cho địa bàn xã chứ chưa nói đến phường, thị trấn; trong khi các sản phẩm của tỉnh chủ yếu nằm trên địa bàn phường và thị trấn gây khó khăn cho bố trí nguồn lực. Bên cạnh đó, từ năm 2019 đến đầu 2020, các địa phương vẫn chưa thật sự quan tâm đến chương trình OCOP.

Từ đầu năm, Văn phòng Điều phối Nông thôn mới tỉnh Hậu Giang đã chủ động mời lãnh đạo các phòng kinh tế, phòng nông nghiệp các huyện, thị xã, thành phố và đơn vị tư vấn làm việc để xác định sản phẩm OCOP. Đến nay, đã khảo sát 6/8 huyện, thị xã, thành phố, dự kiến ngày 13/5 sẽ khảo sát 8/8 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Qua khảo sát, thành phố Vị Thanh có 5 cơ sở, 16 sản phẩm; thị xã Long Mỹ có 6 cơ sở, 7 sản phẩm; huyện Long Mỹ có 2 cơ sở, 2 sản phẩm; huyện Vị Thủy có 7 cơ sở, 7 sản phẩm; thành phố Ngã Bảy có 4 cơ sở, 6 sản phẩm; huyện Phụng Hiệp có 4 cơ sở, 11 sản phẩm. Bước đầu, đơn vị khảo sát cùng địa phương chấm điểm sơ bộ 2 cơ sở đạt 4 sao, 4 cơ sở 3 sao, 14 cơ sở khả năng đạt 3 sao sau khi bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, 11 cơ sở cần bổ sung, hoàn chỉnh thêm.

Trong xây dựng nông thôn mới, đầu năm đến nay, tỉnh Hậu Giang đã công nhận 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng tổng số xã đạt chuẩn lên 29 xã, phấn đấu đến hết năm 2020 có 32 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Đối với các xã thực hiện xây dựng nông thôn mới năm 2020, xã Thuận Hòa, huyện Long Mỹ đã đạt 18/19 tiêu chí; xã Phụng Hiệp, huyện Phụng Hiệp đã đạt 19/19 tiêu chí; xã Long Phú, thị xã Long Mỹ còn 2 tiêu chí về cơ sở vật chất văn hóa và tiêu chí giao thông đang thực hiện. Đối với xã Thạnh Xuân, huyện Châu Thành A đã hoàn thành 16/16 tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

Hồng Thái
TTXVN

Có thể bạn quan tâm