Hà Nội phấn đấu diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 24,2 nghìn ha

Từ nay đến cuối năm, ngành nông nghiệp Hà Nội sẽ tập trung phát triển thủy sản theo hướng hiệu quả, bền vững, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn dịch bệnh, bảo vệ môi trường sinh thái và nguồn lợi thủy sản, phấn đấu diện tích nuôi trồng thủy sản đạt khoản
Từ nay đến cuối năm, ngành nông nghiệp Hà Nội sẽ tập trung phát triển thủy sản theo hướng hiệu quả, bền vững, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn dịch bệnh, bảo vệ môi trường sinh thái và nguồn lợi thủy sản, phấn đấu diện tích nuôi trồng thủy sản đạt khoản

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, trong 6 tháng đầu năm nay, diện tích nuôi trồng thủy sản của Hà Nội ước đạt 21,3 nghìn ha, tăng 1% so với cùng kỳ năm trước. Hiện nay, các cơ sở nuôi trồng thủy sản đã tích cực chuyển đổi, đưa giống cá chất lượng, có năng suất và hiệu quả kinh tế cao như trắm đen, chép giòn, rô phi lai và áp dụng kỹ thuật vào sản xuất theo hướng an toàn góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm thủy sản nuôi trồng nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường. 6 tháng đầu năm 2022, tổng sản lượng thủy sản đạt 54,9 nghìn tấn, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 54,2 nghìn tấn, tăng 2,8%; sản lượng thủy sản khai thác đạt 676 tấn, giảm 0,7%. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội Chu Phú Mỹ thông tin, từ nay đến cuối năm, ngành sẽ tập trung phát triển thủy sản theo hướng hiệu quả, bền vững, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn dịch bệnh, bảo vệ môi trường sinh thái và nguồn lợi thủy sản, phấn đấu diện tích nuôi trồng thủy sản đạt khoảng 24.200 ha, nâng cao sản lượng nuôi trồng thủy sản lên 122 nghìn tấn, sản lượng khai thác 1,8 nghìn tấn.

Hà Nội phấn đấu diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 24,2 nghìn ha ảnh 1Từ nay đến cuối năm, ngành nông nghiệp Hà Nội sẽ tập trung phát triển thủy sản theo hướng hiệu quả, bền vững, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn dịch bệnh, bảo vệ môi trường sinh thái và nguồn lợi thủy sản, phấn đấu diện tích nuôi trồng thủy sản đạt khoảng 24.200 ha.

Châu Giang

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm