Hà Nội hướng tới 70% là sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào năm 2025

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2025 tỷ lệ sản phẩm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao chiếm 70% tổng sản phẩm nông nghiệp. Trong đó, tỷ lệ giá trị sản phẩm trồng trọt ứng dụng công nghệ cao đạt từ 45% trở lên, chăn nuôi đạt từ 80%, thủy sản đạt từ 60% trở lên. Nhằm đạt mục tiêu đề ra, Hà Nội sẽ hỗ trợ hình thành và duy trì phát triển ít nhất 44 doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, hình thành 1 trung tâm nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, 1 vùng sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại một số tiểu vùng sinh thái sản xuất nông nghiệp của Hà Nội. Thành phố cũng hỗ trợ thí điểm 10 hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi số phát triển sản phẩm OCOP năm 2022; hỗ trợ hình thành, duy trì phát triển 30 hợp tác xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao…

Ha Noi huong toi 70% la san pham nong nghiep ung dung cong nghe cao vao nam 2025 hinh anh 1Ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp tại Trang trại Hoa Viên ở xã Yên Bình, huyện Thạch Thất, Hà Nội.

Thu Giang

Tin liên quan

Hà Nội phát huy vai trò phụ nữ trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao

Thực hiện Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành Nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021 - 2025”, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội đã có nhiều hoạt động tuyên truyền, khuyến khích hội viên xây dựng các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, mang lại hiệu quả thiết thực cho chị em hội viên…


Đan Phượng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, mở rộng vùng liên kết sản xuất

Để góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị các sản phẩm nông sản chủ lực, huyện Đan Phượng (Hà Nội) đã đẩy mạnh xây dựng các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, mở rộng vùng liên kết sản xuất tiêu thụ sản phẩm, giúp nông dân nâng cao giá trị sản phẩm một cách bền vững…


Thu nhập hàng tỷ đồng nhờ ứng dụng mô hình nông nghiệp công nghệ cao ở Hà Nội

Trong Chương trình số 04-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về việc đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nông dân giai đoạn 2021-2025, xác định đến năm 2025, Hà Nội có tỷ lệ giá trị sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao đạt 70%; đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn liền với phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới, hướng tới phát triển nông nghiệp thông minh, công nghệ cao, hội nhập quốc tế, thích ứng với biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững...Đề xuất