Hà Nội còn nhiều dư địa phát triển chăn nuôi bò sữa

Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện phát triển chăn nuôi tập trung theo xã, vùng trọng điểm, xa khu dân cư, trong đó tập trung phát triển ở một số huyện có nhiều tiềm năng, lợi thế như Ba Vì, Quốc Oai, Đan Phượng, Phúc Thọ…
Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện phát triển chăn nuôi tập trung theo xã, vùng trọng điểm, xa khu dân cư, trong đó tập trung phát triển ở một số huyện có nhiều tiềm năng, lợi thế như Ba Vì, Quốc Oai, Đan Phượng, Phúc Thọ…

Theo số liệu của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội thì sản lượng sữa bò tươi trên địa bàn Hà Nội mới chỉ đáp ứng được gần 30% nhu cầu tiêu thụ của người dân. Như vậy, có thể thấy dư địa cho chăn nuôi bò sữa của Hà Nội vẫn còn rất lớn. Hiện nay, tổng đàn bò sữa trên địa bàn Hà Nội là 5.504 con (tăng 50% so với năm 2010), năng suất sữa đạt 5 tấn/con/chu kỳ (tăng 8,8% so với năm 2010). Tỷ lệ đàn bò sữa Holstein Friesian (HF) phát triển theo hướng tiệm cận với chất lượng giống thuần chủng (đàn bò sữa có tỷ lệ máu lai 7/8 trở lên chiếm trên 90%). Sản lượng sữa đạt 38,7 nghìn tấn/năm (tăng 46% so với năm 2010). Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện phát triển chăn nuôi tập trung theo xã, vùng trọng điểm, xa khu dân cư, trong đó tập trung phát triển ở một số huyện có nhiều tiềm năng, lợi thế như Ba Vì, Quốc Oai, Đan Phượng, Phúc Thọ… Riêng huyện Gia Lâm có lộ trình giảm dần chăn nuôi bò sữa do đã có định hướng lên quận. Duy trì ổn định đàn bò sữa tại các xã chăn nuôi trọng điểm với tổng đàn khoảng 15 ngàn con, chủ yếu nâng cao về chất lượng, sản lượng sữa đạt gần 39 nghìn tấn/năm.

Hà Nội còn nhiều dư địa phát triển chăn nuôi bò sữa ảnh 1Hà Nội sẽ tiếp tục thực hiện phát triển chăn nuôi tập trung theo xã, vùng trọng điểm, xa khu dân cư, trong đó tập trung phát triển ở một số huyện có nhiều tiềm năng, lợi thế như Ba Vì, Quốc Oai, Đan Phượng, Phúc Thọ…

Châu Giang

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm