Giảm tối đa loa phường tại các quận Hà Nội

Giảm tối đa loa phường tại các quận Hà Nội
Hệ thống loa phường tại phố Đội Cấn
Hệ thống loa phường tại phố Đội Cấn
Văn phòng UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 221/TB-UBND truyền đạt kết luận của tập thể UBND Thành phố về việc đổi mới hoạt động của hệ thống loa truyền thanh cấp xã, phường (hay còn gọi là loa phường). Theo đó, UBND Thành phố thống nhất nội dung đánh giá hiệu quả của hệ thống loa truyền thanh cấp phường, xã trong thời gian qua của Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT). Để đảm bảo hiệu quả hoạt động của hệ thống loa truyền thanh cấp xã, phường, UBND Thành phố yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) hoàn thiện Kế hoạch nâng cao hiệu quả và đổi mới hoạt động của Đài truyền thanh phường, xã, thị trấn và thí điểm sử dụng thiết bị thông minh phục vụ công tác tuyên truyền trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo đó, trước mắt giữ nguyên hệ thống loa truyền thanh tại các huyện, thị xã; giảm tối đa hệ thống loa truyền thanh tại các phường thuộc các quận (mỗi phường giữ lại từ 5 - 10 loa tại các vị trí phù hợp) đảm bảo phục vụ trong trường hợp xảy ra thiên tai, thảm họa và tuyên truyền các thông tin, chỉ đạo cần thiết của Trung ương và thành phố; sau 3 tháng báo cáo kết quả UBND Thành phố để đánh giá, chỉ đạo phù hợp với điều kiện thực tế. Các phường sắp xếp lại vị trí đặt loa; thời gian, thời lượng, nội dung tuyên truyền đảm bảo phù hợp, hiệu quả; tránh gần trường học, bệnh viện; các cơ quan ngoại giao; khu người cao tuổi, người nước ngoài sinh sống; khu nhà cao tầng... Sở TTTT phối hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Văn hóa và Thể thao xây dựng quy chế, nội quy hoạt động của hệ thống loa truyền thanh cấp phường, xã, thị trấn khi thực hiện Đề án sắp xếp lại và nâng cao chất lượng việc sử dụng loa truyền thanh phường, xã, thị trấn. Đồng thời, Sở TTTT phối hợp Tập đoàn Viễn thông Quân đội hoàn thiện thiết bị đầu cuối, kết nối 4G thực hiện nội dung tuyên truyền phục vụ phát triển kinh tế xã hội Thành phố theo hình thức xã hội hóa, báo cáo UBND Thành phố. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Sở TTTT và đơn vị liên quan rà soát, sắp xếp lại biên chế cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong công tác truyền thanh, đảm bảo phù hợp, hiệu quả khi triển khai thực hiện Đề án sắp xếp lại và nâng cao chất lượng việc sử dụng loa truyền thanh phường, xã, thị trấn.
XC

Có thể bạn quan tâm