Đắk Lắk thực hiện nhiều giải pháp phát triển, bảo vệ rừng

Đắk Lắk thực hiện nhiều giải pháp phát triển, bảo vệ rừng
Cần kiên quyết thu hồi đất rừng phòng hộ đầu nguồn bị lấn chiếm trái phép tại Đắk Lắk. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
Cần kiên quyết thu hồi đất rừng phòng hộ đầu nguồn bị lấn chiếm trái phép tại Đắk Lắk. Ảnh: Tuấn Anh - TTXVN
Chỉ riêng từ năm 2015 trở lại đây, trên địa bàn tỉnh đã có gần 10.359 ha rừng tự nhiên bị phá, lấn chiếm trái phép; trong đó, huyện Ea Súp là địa phương để rừng tự nhiên bị phá, lấn chiếm nhiều nhất với gần 9.359 ha, kế đến là huyện Ea H’leo, M’Đrắk, Ea Kar… Để chấn chỉnh tình trạng trên, tỉnh Đắk Lắk đang thực hiện nhiều giải pháp phát triển và bảo vệ rừng. Theo đó, tỉnh đã chỉ đạo các huyện có diện tích rừng cụ thể hóa nhiệm vụ quản lý nhà nước về rừng, đất lâm nghiệp để phân giao nhiệm vụ cụ thể cho các đơn vị, chính quyền cấp xã thực hiện có hiệu quả hơn nữa về quản lý rừng, đất lâm nghiệp trên địa bàn. Tỉnh cũng duy trì thường xuyên các đoàn kiểm tra liên ngành để xử lý nghiêm các vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng, sắp xếp, củng cố lại hệ thống các trạm quản lý bảo vệ rừng trong các Ban quản lý rừng, các công ty lâm nghệp, các tổ chốt chặn liên ngành để đảm bảo việc bảo vệ rừng hiệu quả, kiểm tra, thu hồi đất lâm nghiệp sử dụng trái pháp luật, chấm dứt tình trạng hợp thức hóa đất rừng, sang nhượng trái pháp luật… Đắk Lắk cũng kiến nghị Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương sớm ban hành văn bản hướng dẫn thi hành Luật Lâm nghiệp mới được thông qua, đặc biệt làm rõ vấn đề quyền, quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của chủ rừng, cơ chế chính sách khoán, quan tâm bố trí hỗ trợ bảo vệ rừng tự nhiên nghèo, chưa đưa vào kinh doanh, có chế tài xử lý rõ ràng đối với chủ rừng, các cơ quan chức năng…khi để mất rừng. Theo Chi cục Kiểm lâm Đắk Lắk, hiện nay, tỉnh Đắk Lắk đã thực hiện giao rừng, cho thuê rừng, giao đất lâm nghiệp được trên 621.808 ha/721.786 ha; trong đó, giao rừng và cho thuê rừng trên 320.082 ha, đạt 44,3% diện tích đất lâm nghiệp (gồm giao rừng 279.695 ha, cho thuê rừng trên 40.388 ha). Rừng ở Đắk Lắk chủ yếu là giao cho các Ban Quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ, các vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên, ban quản lý khu lịch sử, văn hóa, môi trường, các công ty TNHH MTV lâm nghiệp và các hộ gia đình, cộng đồng thôn, buôn quản lý, bảo vệ; trong đó, giao cho các Ban quản lý rừng đặc dụng, phòng hộ với diện tích nhiều nhất trên 279.694 ha, kế đến là Vườn Quốc gia Yók Đôn với diện tích gần 110.741 ha, Vườn Quốc gia Chư Yang Sin gần 60.000 ha, hộ gia đình, cộng đồng thôn, buôn đồng bào dân tộc thiểu số gần 36.056 ha…
Quang Huy

Có thể bạn quan tâm