Chuyển biến trong thu hút đầu tư ở Quảng Ninh

Nhiều dự án, công trình trên địa bàn tỉnh đang tích cực đẩy nhanh tiến độ hoàn thành để sớm đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả đầu tư. Nguồn ảnh: quangninh.gov.vn

Đặc biệt, năm 2016, tỉnh đã cấp mới và điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 28 dự án đầu tư trong nước, với số vốn đăng ký trên 17,7 nghìn tỷ đồng; cấp mới và điều chỉnh giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư cho 20 dự án FDI, với số vốn đăng ký 567,3 triệu USD, tăng 30% cùng kỳ. 

Một số dự án tiêu biểu như: Dự án nhà máy nhuộm, dệt may tại khu công nghiệp Texhong Hải Hà (77,41 triệu USD), dự án Nhà máy sản xuất khăn mặt, khăn tắm cao cấp tại khu công nghiệp Texhong - Hải Hà (50 triệu USD), dự án phát triển Tổ hợp cảng biển và khu công nghiệp tại khu vực Đầm Nhà Mạc (330,4 triệu USD)… Nhiều dự án, công trình đang tích cực đẩy nhanh tiến độ hoàn thành để sớm đưa vào sử dụng phát huy hiệu quả đầu tư. 

Theo đánh giá của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh, môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh tiếp tục có chuyển biến tích cực. Niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư đối với môi trường đầu tư, kinh doanh được duy trì và cải thiện. 

Trong thời gian tới, tỉnh Quảng Ninh sẽ tiếp tục thu hút thêm nhiều nhà đầu tư quan trọng như: Tập đoàn FLC; Tập đoàn KinderWorld (Singapore); Tập đoàn Amata (Thái Lan); Công ty CPPT Trung Đông (UAE), các công ty thứ cấp đầu tư vào khu công nghiệp Hải Hà, Đông Mai....
 

Đề xuất