Bạc Liêu: Tồn đọng hơn 100 nghìn tấn muối

Do giá muối xuống thấp, giảm gần 50% so với cùng kỳ, cộng thêm thời tiết khô hạn, các kênh rạch cạn nước nên việc vận chuyển, mua bán, tiêu thụ muối cũng gặp khó khăn. Bạc Liêu có hơn 2.600 ha diện tích sản xuất muối, tập trung ở các huyện ven biển Đông Hải, Hòa Bình và thành phố Bạc Liêu nhưng do giá muối giảm, lượng cung vượt cầu khiến nhiều người làm muối muốn bỏ nghề.
 
Diêm dân huyện Đông Hải phải xây dựng nhà trữ muối do giá thấp, không người mua.


Diêm dân huyện Đông Hải thu hoạch muối. 


Giá thấp, không đầu ra, diêm dân Bạc Liêu không còn thiết tha, muốn bỏ nghề muối. 


Muối được chất thành đống tại ruộng. 


Giá thấp, không đầu ra, diêm dân Bạc Liêu không còn thiết tha, muốn bỏ nghề muối.


 

 

Đề xuất