Yên Bái chuyển giao sản phẩm khoa học công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc

Lễ ký kết chuyển giao sản phẩm giữa Đại học Quốc gia Hà Nội và UBND các tỉnh vùng Tây Bắc. Nguồn ảnh: baomoi.com

Chương trình "Khoa học và công nghệ phục vụ phát triển bền vững vùng Tây Bắc" giai đoạn 2013-2018 được thực hiện từ năm 2013. Đến nay, 54 đề tài, 4 dự án đã và đang triển khai thực hiện, trong đó, có 18 đề tài đã được nghiệm thu và được Hội đồng khoa học đánh giá cao.

Các đề tài nghiên cứu vừa có tính vĩ mô gắn với bài toán chung của toàn vùng, liên vùng và tiểu vùng; vừa tập trung giải quyết vấn đề cụ thể của một số địa phương. Việc triển khai các đề tài thu hút được sự quan tâm, tham gia của nhiều tổ chức, cá nhân nghiên cứu khoa học, trường đại học trong cả nước; trên 60 tổ chức tham gia phối hợp thực hiện.

Thông qua hội nghị, sản phẩm của 18 đề tài đã được nghiệm thu cấp nhà nước đã được chuyển giao cho 14 tỉnh trên toàn vùng Tây Bắc, phục vụ xây dựng, điều chỉnh chiến lược, quy hoạch, kế hoạch đảm bảo quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Đây cũng là cơ sở triển khai các dự án sản xuất thử nghiệm và mở rộng quy mô nghiên cứu trong giai đoạn từ nay về sau, tại vùng Tây Bắc.

Tuấn Anh 
 

Đề xuất