Thứ 3, 19/02/2019, 16:52 GMT+7
Trà Vinh phấn đấu không còn hợp tác xã yếu kém
16:15, 20/01/2018
Năm 2018, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Trà Vinh đặt mục tiêu thành lập mới 30 hợp tác xã; đồng thời nâng tỷ lệ hợp tác xã hoạt động có lãi trên 80%; trong đó, hợp tác xã xếp loại khá chiếm 55% và không còn hợp tác xã yếu kém. Tỉnh cũng phấn đấu mỗi xã, phường, thị trấn có tối thiểu một hợp tác xã kiểu mới.
Ông Lê Hoàng Y, Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Trà Vinh cho biết, để đạt được mục tiêu trên, đơn vị phối hợp với các sở, ngành, đoàn thể và địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền các về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về kinh tế hợp tác, hợp tác xã đến mọi tầng lớp nhân dân; tích cực triển khai các chính sách khuyến khích phát triển tổ hợp tác, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh.
Giám đốc HTX nông nghiệp Thành Công, ông Từ Ngọc Ngà kiểm tra công nhân sơ chế ớt chỉ thiên. Nguồn ảnh: travinh.gov.vn

Liên minh Hợp tác xã tỉnh Trà Vinh còn tăng cường hỗ trợ hợp tác xã tiếp cận các chương trình vay vốn với lãi suất ưu đãi để phát triển sản xuất; cung cấp thông tin kinh tế, thông tin thị trường giúp hợp tác xã xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh phù hợp với yêu cầu thị trường.

Năm 2018,  đơn vị dự kiến tổ chức 20 lớp tuyên truyền Luật Hợp tác xã năm 2012 và các mô hình hợp tác xã kiểu mới, mở 10 lớp tập huấn nghiệp vụ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ quản lý, kế toán của hợp tác xã.

Liên minh Hợp tác xã tỉnh cũng phối hợp với các đơn vị liên quan nâng cao vai trò quản lý nhà nước, tích cực bảo vệ quyền và lợi ích của hợp tác xã, thành viên và người lao động; hỗ trợ liên doanh, liên kết giữa các hợp tác xã và giữa hợp tác xã với doanh nghiệp trong sản xuất, kinh doanh.

Các đơn vị hỗ trợ hợp tác xã ứng dụng tiến bộ kỹ thuật mới, tạo điều kiện cho các hợp tác xã xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm, tham gia hội chợ, triển lãm, tìm kiếm mở rộng thị trường, quảng bá thương hiệu…

Năm 2017, tỉnh Trà Vinh đã thành lập mới 28 hợp tác xã. Hiện toàn tỉnh có 121 hợp tác xã đang hoạt động với tổng vốn điều lệ hơn 134,5 tỷ đồng.

Theo ông Lê Hoàng Y, hiện nay, các hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đa phần có quy mô nhỏ, nguồn vốn thấp, trình độ đội ngũ cán bộ hợp tác xã hạn chế… nên chưa xây dựng được phương thức sản xuất hiệu quả phù hợp với cơ chế thị trường và phát triển bền vững. Toàn tỉnh chỉ có khoảng 37% hợp tác xã hoạt động khá, số còn lại hoạt động ở mức độ trung bình hoặc yếu.
Thanh Hòa
Ý kiến bạn đọc
Bình luận: