Hậu Giang: Y tế cơ sở giữ vai trò tuyến đầu trong phòng và khám, chữa bệnh

Tỉnh Hậu Giang đặt mục tiêu đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 thực hiện hiệu quả việc đổi mới, phát triển, hoàn thiện và củng cố, nâng cao chất lượng mạng lưới y tế cơ sở đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe nhân dân.

vna_potal_vinh_phuc_nang_cao_chat_luong_y_te_co_so_6783208.jpg
Người dân được thăm khám, kiểm tra sức khỏe tại trạm y tế xã . Ảnh: Nguyễn Thảo – TTXVN

Tỉnh tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tổ chức Đảng gắn với triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của y tế cơ sở. Đồng thời, địa phương nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn dân về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của y tế cơ sở với nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, tạo điều kiện cho mọi người dân được chăm sóc sức khỏe thường xuyên ngay tại cộng đồng.

Các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND huyện, thị xã, thành phố kịp thời áp dụng các cơ chế, chính sách, pháp luật liên quan đến lĩnh vực tổ chức trong xây dựng, triển khai chủ trương, chính sách, pháp luật về y tế cơ sở. Trong đó, quan tâm chú trọng lồng ghép chỉ tiêu về y tế cơ sở và các chỉ tiêu liên quan đến sức khỏe, y tế trong chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm; đồng thời, thực hiện hiệu quả các chính sách, pháp luật về y tế cơ sở và bảo hiểm y tế, khám, chữa bệnh, dược, phòng, chống bệnh truyền nhiễm, an toàn thực phẩm… Từ đó, đảm bảo y tế cơ sở giữ vai trò tuyến đầu trong phòng bệnh, khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe người dân.

Các ngành, địa phương quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiện toàn tổ chức bộ máy y tế cơ sở, đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ y tế cơ sở. Hoạt động của trạm y tế xã, phường, thị trấn gắn với quản lý toàn diện sức khỏe cá nhân; quản lý, điều trị bệnh không lây nhiễm, bệnh mạn tính, dinh dưỡng cộng đồng; thực hiện hoạt động khám, chữa bệnh theo mô hình y học gia đình; kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại; gắn với y tế trường học.

Hậu Giang phấn đấu năm 2030 có trên 95% dân số tham gia bảo hiểm y tế; trên 95% người dân sử dụng dịch vụ chăm sóc ban đầu tại y tế cơ sở được bảo hiểm y tế chi trả; trên 95% dân số được quản lý sức khỏe. Tỉnh đặt mục tiêu người có nguy cơ cao mắc bệnh được kiểm tra sức khỏe ít nhất mỗi năm một lần, hướng tới kiểm tra sức khỏe định kỳ cho toàn dân; mô hình bác sỹ gia đình triển khai tối thiểu 30% xã, phường, thị trấn trên địa bàn; 100% trạm y tế có ít nhất một bác sỹ cơ hữu; 100% xã đạt chuẩn y tế quốc gia theo quy định...

Đến nay, Hậu Giang có 9,32 bác sỹ/vạn dân; 35,8 giường bệnh/vạn dân; người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 94,09%. Hệ thống y tế được tỉnh đầu tư hoàn chỉnh từ tuyến xã đến tuyến tỉnh; tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được miễn dịch đầy đủ hàng năm đạt trên 95%, chương trình tiêm chủng mở rộng được thực hiện tốt.

Hồng Dân

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm