Thứ 3, 19/02/2019, 16:50 GMT+7
Thành phố Pleiku hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới
15:02, 30/03/2018
Ngày 30/3, Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Gia Lai tổ chức "Lễ công bố xã Gào đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020". Đây là xã cuối cùng trong 9 xã thuộc thành phố Pleiku hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới. Với kết quả này, thành phố Pleiku đã có đề nghị tỉnh Gia Lai xét, công nhận thành phố hoàn thành xây dựng nông thôn mới.
Trong lộ trình xây dựng nông thôn mới từ năm 2011 đến nay, thành phố Pleiku đã chủ động sử dụng nguồn ngân sách địa phương, đồng thời lồng ghép với các nguồn vốn từ các chương trình, dự án, nguồn vốn tín dụng, thu hút, huy động mạnh mẽ sự tham gia của các doanh nghiệp và đóng góp tự nguyện của người dân. Đến nay, thành phố có 9/9 xã hoàn thành 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới và được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn nông thôn mới gồm: An Phú, Diên Phú, Biển Hồ, Trà Đa, ChưHDrông, Tân Sơn, Chư Ă, Ia Kênh và xã Gào.
 
Lễ công bố xã Gào đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.
Ảnh: Hồng Điệp - TTXVN

Cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội tiếp tục được quan tâm, đầu tư nâng cấp, nhất là hạ tầng phục vụ sản xuất và thiết yếu sinh hoạt của người dân. Năm 2017, các xã đầu tư xây dựng, duy tu bảo dưỡng 42 km đường giao thông nông thôn. Các chủ trương cho vay ưu đãi hộ nghèo, cận nghèo thiếu vốn sản xuất đã kích thích sản xuất phát triển, nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo, tỷ lệ hộ nghèo giảm hàng năm. Hiện nay, số hộ nghèo của 9 xã chỉ còn 347 hộ, chiếm 2,77%.

Để hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới, thành phố Pleiku tiếp tục triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững trong điều kiện biến đổi khí hậu gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển cánh đồng mẫu lớn; ứng dụng công nghệ tưới tiên tiến và tiết kiệm nước; tái canh và ghép cải tạo cà phê; chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa; phát triển hợp tác xã kiểu mới; trồng trọt gắn với công nghiệp chế biến nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp tại khu vực nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân.
Hồng Điệp
Ý kiến bạn đọc
Bình luận: