Thứ 7, 16/02/2019, 7:13 GMT+7
Quảng Ninh điều chỉnh quy hoạch ba loại rừng đến năm 2025
17:21, 21/11/2018
Ngày 21/11, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ninh đã công bố và bàn giao hồ sơ kết quả rà soát, điều chỉnh quy hoạch 3 loại rừng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn.
Huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) thường xuyên bố trí lực lượng trực chốt 24/24 giờ tại các điểm có nguy cơ cháy rừng cao. Ảnh:baoquangninh.com.vn

Nét mới của lần điều chỉnh này là Quảng Ninh đã đưa phần diện tích đất rừng trên các đảo vịnh Hạ Long vào danh mục rừng đặc dụng; diện tích rừng ngập mặn ven biển chuyển vào rừng phòng hộ và rừng sản xuất. Các diện tích tạo nguồn sinh thủy cho các hồ đập chuyển sang rừng phòng hộ đầu nguồn.

Các diện tích rừng sản xuất chuyển vào phòng hộ môi trường; các diện tích đất có rừng nằm ngoài quy hoạch, các diện tích đất trống, đồi núi trọc xen kẽ đều được rà soát chuyển vào rừng phòng hộ hoặc rừng sản xuất để tạo không gian lâm nghiệp liền vùng, liền thửa, phục vụ quản lý và sản xuất lâm nghiệp bền vững.

Theo kết quả rà soát, điều chỉnh lần này, hiện trạng rừng có nhiều biến động. Tổng diện tích đất lâm nghiệp là 422.937 ha, giảm 4.040 ha so với quy hoạch trước đây.

Theo lộ trình, ngay sau khi quy hoạch được phê duyệt, các đơn vị, địa phương sẽ tổ chức quản lý theo quy hoạch đã phê duyệt; đặc biệt là các diện tích có chuyển đổi mục đích sử dụng trong quy hoạch này. Đồng thời, công khai công bố kết quả quy hoạch đến cấp xã và các chủ rừng, làm căn cứ để quản lý các hoạt động liên quan đến quy hoạch đất lâm nghiệp trên địa bàn.

Trước mắt, UBND tỉnh Quảng Ninh bố trí triển khai phương án chuyển đổi từ rừng sản xuất và rừng ngoài quy hoạch vào rừng đặc dụng và rừng phòng hộ. Căn cứ theo nguồn lực, tính cấp thiết và đặc thù của từng khu vực chuyển đổi để xây dựng cơ chế, chính sách, lộ trình chuyển đổi rừng sản xuất sang rừng phòng hộ phù hợp với mục tiêu, quan điểm kết quả quy hoạch 3 loại rừng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Các diện tích chuyển đổi từ rừng đặc dụng, rừng phòng hộ sang rừng sản xuất và chuyển ra ngoài 3 loại rừng cần phải quản lý chặt chẽ theo các dự án cụ thể và thực hiện các thủ tục thu hồi vốn rừng, trồng rừng thay thế theo đúng các quy định của pháp luật.
Văn Đức

 

Ý kiến bạn đọc
Bình luận: