Thứ 3, 19/02/2019, 18:42 GMT+7
Quảng Bình phấn đấu 100% hộ dân thuộc địa bàn khó khăn được hỗ trợ tiếp cận về giáo dục
10:47, 13/07/2018
Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình cho biết, nhằm triển khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu về giảm nghèo, huy động các nguồn lực xã hội giúp nâng cao dân trí, trình độ nghề nghiệp, thời gian tới ngành phấn đấu 100% hộ dân thuộc địa bàn huyện nghèo, xã nghèo, thôn bản đặc biệt khó khăn sẽ được hỗ trợ tiếp cận về giáo dục, giai đoạn 2018 - 2020.
Từ ngày 1/1/2018, tỉnh Quảng Bình sẽ thực hiện miễn học phí đối với giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khănẢnh : dantri.com.vn

Cùng với đó, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Quảng Bình phấn đấu có 30% học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông ở vùng điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn tiếp tục học tập tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ cao đẳng. Tất cả các xã đều có mạng lưới trường mầm non, phổ thông, trung tâm học tập cộng đồng đủ để đáp ứng nhu cầu học tập và phổ biến kiến thức cho người dân. Ngoài ra, 60% số xã có cơ sở vật chất trường học đạt chuẩn nông thôn mới.

Theo Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Bình Đinh Quý Nhân: Để hoàn thành mục tiêu đề ra, thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục tăng cường công tác hướng nghiệp cho học sinh, đặc biệt là học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần phân luồng sau trung học cơ sở, trung học phổ thông; xây dựng các chương trình phối hợp tổ chức và hỗ trợ học phí đào tạo kỹ năng nghề nghiệp cho học sinh. Đơn vị cũng sẽ triển khai thực hiện hiệu quả quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập đến năm học 2020 - 2021 theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ. Tỉnh không thu học phí có thời hạn ở vùng bị ảnh hưởng sự cố môi trường biển theo quy định của tỉnh; tạo điều kiện hỗ trợ chi phí học tập, thực hiện tốt chính sách ưu đãi tín dụng và các chính sách hỗ trợ khác đối với học sinh, sinh viên, nhất là sinh viên nghèo, thuộc gia đình có hoàn cảnh khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Mặt khác, Quảng Bình hỗ trợ tiền ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo, chính sách với giáo viên mầm non theo quy định. Thực hiện các chế độ, chính sách thu hút cán bộ, giáo viên vùng đặc biệt khó khăn. Tỉnh tiếp tục khuyến khích xây dựng và mở rộng "Quỹ Khuyến học" các cấp, phong trào "Gia đình hiếu học", "Dòng họ hiếu học"; xây dựng xã, phường, thị trấn thành đơn vị học tập, góp phần xây dựng xã hội học tập và vận động doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hỗ trợ người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số về giáo dục...

Việc triển khai tốt các kế hoạch, nhiệm vụ về hỗ trợ người nghèo tiếp cận về giáo dục vừa góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững của tỉnh giai đoạn 2018-2020. Đồng thời, tỉnh sẽ huy động được các nguồn lực xã hội thực hiện các giải pháp nâng cao dân trí, trình độ nghề nghiệp cho lao động nghèo. Cùng với đó, Quảng Bình đầu tư có trọng điểm phát triển cơ sở vật chất, trường lớp ở các huyện, xã có tỷ lệ hộ nghèo cao; nâng cao nhận thức, trách nhiệm, phát huy vai trò của cán bộ, giáo viên, người lao động ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh...
Võ Dung 

Ý kiến bạn đọc
Bình luận: