Thứ 7, 16/02/2019, 23:29 GMT+7
Cao Bằng tăng cường huy động các nguồn lực xây dựng nông thôn mới
09:51, 07/08/2018
Theo thống kê của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tỉnh Cao Bằng, đến nay tỉnh vẫn còn 12 xã chỉ đạt dưới 5 tiêu chí nông thôn mới. Các xã đạt dưới 5 tiêu chí xây dựng nông thôn mới tập trung tại 4 huyện nghèo nhất của tỉnh gồm xã Yên Sơn (huyện Thông Nông); Lý Bôn (huyện Bảo Lâm); Sơn Lập, Kim Cúc, Phan Thanh (huyện Bảo Lạc) và Thái Học, Quang Thành, Thể Dục, Ca Thành, Yên Lạc, Vũ Nông, Mai Long (huyện Nguyên Bình).
Cao Bằng đẩy mạnh phát triển hạ tầng giao thông nông thôn.
Ảnh: Chu Hiệu - TTXVN

Theo ông Đào Nguyên Phong, Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Cao Bằng, các xã đạt dưới 5 tiêu chí nông thôn mới chủ yếu là những xã vùng xâu vùng xa của tỉnh, nơi điều kiện tinh tế - xã hội còn hết sức khó khăn. Các tiêu chí chưa đạt được chủ yếu liên quan tới việc phát triển kinh tế, tăng thu nhập và đầu tư cơ sở hạ tầng. Do vậy việc huy động sức dân ở các xã này để đầu tư phát triển công trình hạ tầng là hết sức khó khăn. Người dân chỉ có thể đóng góp bằng hình thức góp công lao động.

Tỉnh Cao Bằng đang tập trung thực hiện nhiều biện pháp, phấn đấu hết năm 2018 giảm được 6/12 xã chỉ đạt 5 tiêu chí nông thôn mới. Để đạt được mục tiêu này, thời gian tới, Ban chỉ đạo thực hiện chương trình nông thôn mới tỉnh sẽ rà soát lại các tiêu chí. Đối với các tiêu chí không cần đầu tư nguồn lực kinh tế như vệ sinh môi trường, vệ sinh đường làng ngõ xóm, các tiêu chí về an ninh trật tự, lối sống… thì vận động người dân tự giác cùng nhau thực hiện.

Đối với các tiêu chí liên quan đến đầu tư kinh phí thì tập trung ưu tiên các nguồn vốn từ các chương trình 30a, 135, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới… để đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở, phát triển sản xuất. Mặt khác tăng cường vận động các nguồn lực từ xã hội hóa, vận động các cơ quan, doanh nghiệp nhận hỗ trợ xã tiếp tục quan tâm đầu tư, giúp đỡ người dân phát triển sản xuất, xây dựng hạ tầng, từ đó nâng dần các tiêu chí nông thôn mới cho địa phương.
Quốc Đạt
 
Ý kiến bạn đọc
Bình luận: