Thứ 2, 09/12/2019, 5:20 GMT+7
Bến Tre hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng
11:46, 20/02/2019
Bến Tre đang triển khai thực hiện đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2018-2025 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, tỉnh phấn đấu đến năm 2025 phần lớn trẻ em khuyết tật được tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng để được hòa nhập cộng đồng và có cơ hội thực hiện đầy đủ quyền của trẻ em khuyết tật theo đúng quy định.
Lớp võ dạy trẻ khuyết tật. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN

Cụ thể, trong giai đoạn 2018-2020, Bến Tre phấn đấu có 50% trẻ em khuyết tật được tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng; 30% trẻ em khuyết tật được cung cấp các kiến thức, kỹ năng về hỗ trợ trẻ em tiếp cận với các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng. Trong giai đoạn 2021-2025 tỉnh phấn đấu để 70% trẻ em khuyết tật được tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em tại cộng đồng; 50% trẻ em khuyết tật được cung cấp các kiến thức, kỹ năng hòa nhập cộng đồng phù hợp…

Ông Nguyễn Hữu Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre, cho biết, để đạt mục tiêu đề ra, tỉnh tăng cường tuyên truyền, phổ biến quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật của Nhà nước nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình và toàn xã hội về hỗ trợ trẻ em khuyết tất tiệp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng.

Cùng với đó, tỉnh nâng cao năng lực, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành, các đơn vị cung cấp dịch vụ có liên quan đến trẻ em khuyết tật về hỗ trợ trẻ em khuyết tật được tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng. Đồng thời, các cấp tổ chức tập huấn các chính sách về trợ cấp xã hội cho người khuyết tật, dạy nghề, hỗ trợ việc làm, chăm sóc sức khỏe, các chính sách về hỗ trợ giáo dục đối với trẻ em khuyết tật.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng xây dựng mạng lưới dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em khuyết tật tại cộng đồng và xây dựng mạng lưới kết nối dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Cụ thể,100% bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh thành lập khoa phục hồi chức năng; 50% bệnh viện chuyên khoa thành lập khoa phục hồi chức năng; 90% bệnh viện cấp huyện tổ chức phục hồi chức năng và 90% số trạm y tế xã có phân công cán bộ y tế phụ trách công tác phục hồi chức năng.

Bến Tre hiện có trên 2.614 trẻ em khuyết tật, chiếm 6,14% so với tổng số người khuyết tật của tỉnh. Trong đó, có 452 trẻ em khuyết tật đặc biệt nặng, 962 trẻ em khuyết tật nặng được trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng tại cộng đồng và 283 trẻ khuyết tật đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội công lập và trường nuôi dạy trẻ khuyết tật.

Công Trí

Ý kiến bạn đọc
Bình luận: