Viettel sẽ phát triển hệ thống điều khiển giao thông thông minh

Đó là nội dung chính trong thỏa thuận khung về hợp tác giữa hai đơn vị trong giai đoạn 2017-2021 được ký ngày 28/3. Đáng chú ý, hai bên sẽ phối hợp để sớm đưa ra các sản phẩm phục vụ cho quốc phòng và dân sinh, trong đó có hệ thống điều khiển giao thông thông minh…

Ảnh minh họa

Viettel cũng đã công bố sản xuất thành công thiết bị viễn thông như các thành phần từ mạng lõi (vOCS, MSC, EPC, IMS), mạng truyền dẫn (Site Router), mạng truy nhập (eNodeB)... Trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, Viettel đã sản xuất được máy thông tin, rada, hệ thống quản lý và cảnh giới vùng trời, máy bay không người lái... Lĩnh vực nghiên cứu sản xuất công nghệ cao đã giúp Viettel có doanh thu hàng năm gần 10.000 tỷ đồng. Năm 2016, Viettel đã được Chính phủ và Bộ Quốc phòng giao nhiệm vụ xây dựng Tổ hợp công nghiệp quốc phòng công nghệ cao.


Đề xuất