Tuyên truyền sâu rộng về mô hình hợp tác xã kiểu mới

Tuyên truyền sâu rộng về mô hình hợp tác xã kiểu mới
Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đội dự thi. Ảnh: Đỗ Trưởng- TTXVN
Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đội dự thi. Ảnh: Đỗ Trưởng- TTXVN

Kết quả, ở thể loại báo chí Ban tổ chức đã trao giải A cho các tác phẩm “Thăng trầm Duy Sơn 2” của tác giả Nguyễn Văn Sự, Báo Quảng Nam; “Hợp tác xã Nông nghiệp Điện Quang – Doanh nghiệp vì nông dân”, tác giả Việt Hảo, Tấn Châu, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Quảng Nam; “Hợp tác xã dịch vụ Nông nghiệp và Kinh doanh tổng hợp Tam Lộc: Chỗ dựa của bà con xã viên”, tác giả Văn Công, Nhất Linh, Đài Phát thanh truyền hình huyện Phú Ninh. Ở thể loại sân khấu, giải A thuộc về tiểu phẩm “Sự lựa chọn không dễ dàng”, Hợp tác xã vận tải Hội An và “Sau mưa trời lại sáng”, Hợp tác xã Đại Quang.

Tiểu phẩm tham gia dự thi. Ảnh: Đỗ Trưởng- TTXVN
Tiểu phẩm tham gia dự thi. Ảnh: Đỗ Trưởng- TTXVN

Cuộc thi tìm hiểu các loại mô hình hợp tác xã kiểu mới năm 2016 của tỉnh Quảng Nam thu hút 32 tác phẩm báo chí dự thi gồm báo viết, truyền hình và phát thanh. Các tác phẩm báo chí đã mang đến cái nhìn mới về diện mạo của kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh, nêu bật được hoạt động cũng như vai trò các mô hình hợp tác xã kiểu mới. Đối với nội dung thi sân khấu có 11 đội thi đến từ các hợp tác xã tiêu biểu trong tỉnh. Các đội thi đã mang đến nhiều tiểu phẩm hấp dẫn, phản ánh truyền thống lao động sản xuất, tinh thần trách nhiệm, sự tâm huyết với sự nghiệp kinh tế tập thể của cán bộ, thành viên hợp tác xã.

Cuộc thi là hoạt động có ý nghĩa nhằm tuyên truyền sâu rộng về những nguyên tắc, giá trị, bản chất của hợp tác xã. Đồng thời, giới thiệu và nhân rộng mô hình hợp tác xã điển hình tiên tiến trong thời kỳ đổi mới, hội nhập; những kinh nghiệm tốt, cách làm hay trong tổ chức và hoạt động của các hợp tác xã; những đóng góp của hợp tác xã trong xây dựng nông thôn mới.

Có thể bạn quan tâm