Trà Vinh dành 110 tỷ đồng xây dựng Càng Long thành huyện nông thôn mới

Đồng chí Huỳnh Kim Nhân, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn, Phó Chánh VPĐP nông thôn mới tỉnh phát biểu tại Hội nghị tổng kết 10 năm nông thôn mới tại huyện Càng Long. Ảnh: nongthonmoi.travinh.gov.vn

Ông Huỳnh Kim Nhân, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn tỉnh Trà Vinh cho biết, huyện Càng Long hiện đạt 6/9 tiêu chí huyện nông thôn mới và có 10/13 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Địa phương đang tập trung thực hiện các tiêu chí chưa đạt, đồng thời nâng chất các tiêu chí đã đạt.

Ba tiêu chí nông thôn mới huyện chưa đạt gồm: tiêu chí số 1 về quy hoạch, tiêu chí số 5 về y tế- văn hóa - giáo dục và tiêu chí số 6 về sản xuất. Đối với tiêu chí số 1, huyện đã thực hiện xong quy hoạch vùng, đang phối hợp với Sở Xây dựng hoàn thành Đồ án quy hoạch vùng của huyện để trình UBND tỉnh phê duyệt. Huyện cũng đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện tiêu chí số 5. Riêng tiêu chí về sản xuất, huyện phát triển các  mô hình liên kết sản xuất gắn với chế biến tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp chủ lực cây lác và lúa thương phẩm.

Đối với các xã Bình Phú, Nhị Long và Huyền Hội chưa đạt chuẩn nông thôn mới, huyện đã bố trí kinh phí để 3 xã hoàn thành các tiêu chí; dự kiến trình hồ sơ cho UBND tỉnh thẩm định để xét, công nhận đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối tháng 5/2020.

Đối với 10 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện tiếp tục nâng chất các tiêu chí đã đạt; trong đó chú trọng công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch, nâng chất các tuyến đường giao thông nông thôn, sửa chữa các trạm y tế, phát triển sản xuất tăng thu nhập để đảm bảo giữ vững tiêu chí thu nhập theo quy định hàng năm. Đồng thời quan tâm tiêu chí cảnh quan môi trường, hệ thống chính trị, an ninh trật tự xã hội.

Tỉnh Trà Vinh hiện có 50/85 xã và 2 huyện Tiểu Cần, Cầu Kè đạt chuẩn nông thôn mới; thị xã Duyên Hải hoàn thành xây dựng nông thôn mới.
Thanh Hòa
 

Đề xuất