Tìm hiểu Hiến pháp năm 2013:Quy định của Hiến pháp năm 2013 về việc sở hữu, sử dụng đất đai, các nguồn tài nguyên thiên nhiên và trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động

Đoàn y, bác sĩ trẻ của Bệnh viện Hữu Nghị (Bộ y tế) tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khoẻ, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào các dân tộc tại 5 xã vùng sâu, vùng xa của hai huyện Bảo Lâm, Bảo Lạc (Cao Bằng). Ảnh: quân Trang

- Hiến pháp năm 2013 quy định về việc sở hữu, sử dụng đất đai và các nguồn tài nguyên như sau:
 
1. Đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, nguồn lợi ở vùng biển, vùng trời, tài nguyên thiên nhiên khác và các tài sản do Nhà nước đầu tư, quản lý là tài sản công thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý.
 
2. Đất đai là tài nguyên đặc biệt của quốc gia, nguồn lực quan trọng phát triển đất nước, được quản lý theo pháp luật.

3. Tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất. Người sử dụng đất được chuyển quyền sử dụng đất, thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của luật. Quyền sử dụng đất được pháp luật bảo hộ.

Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên (kiên giang) tích cực gắn bó với dân, giúp dân vùng biên giới thu hoạch lúa, trồng hoa màu, sửa chữa nhà cửa, tặng bò cho các hộ nghèo đồng bào dân tộc khmer… Ảnh: Lê sen

4. Nhà nước thu hồi đất do tổ chức, cá nhân đang sử dụng trong trường hợp thật cần thiết do luật định vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng. Việc thu hồi đất phải công khai, minh bạch và được bồi thường theo quy định của pháp luật.
 
5. Nhà nước trưng dụng đất trong trường hợp thật cần thiết do luật định để thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh hoặc trong tình trạng chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, phòng, chống thiên tai.

Một số tỉnh Tây Nguyên đã phát triển được hơn 3.000 ha cây cọc rào dùng để chiết ép, sản xuất dầu diezen sinh học, thuốc trừ sâu... trong các vùng đồng bào dân tộc. Ảnh: Văn Thông

+ Nhà nước có trách nhiệm gì trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động?
 
Theo Hiến pháp năm 2013, trách nhiệm của Nhà nước trong việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động như sau:
 
1. Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện để tổ chức, cá nhân tạo việc làm cho người lao động.
 
2. Nhà nước bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động, người sử dụng lao động và tạo điều kiện xây dựng quan hệ lao động tiến bộ, hài hòa và ổn định.


Đề xuất