Tiền Giang đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng xây dựng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

Tiền Giang đầu tư hơn 1.200 tỷ đồng xây dựng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
Theo đó giai đoạn I (từ năm 2017 – 2020), tỉnh triển khai thực hiện trên quy mô 44 ha; trong đó, tập trung đầu tư hạ tầng kỹ thuật,  mời gọi các doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào đầu tư. Tổng vốn huy động thực hiện dự án khoảng 280 tỷ đồng; trong đó, vốn ngân sách 21 tỷ đồng, còn lại là các nguồn vốn khác.

Giai đoạn II (từ  năm 2021 – 2030), Tiền Giang mở rộng thêm 153,3 ha với tổng mức đầu tư 924 tỷ đồng. Vốn đầu tư này được sử dụng để hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, khu trung tâm hành chính, khu nghiên cứu, khu thực nghiệm, chuyển giao và đào tạo nông nghiệp công nghệ cao, đào tạo nguồn nhân lực và các dịch vụ khác… Phương thức đầu tư đa dạng, lồng ghép từ nhiều chương trình và nhiều nguồn theo quy định trong Luật Công nghệ cao.

Ban Quản lý các Khu công nghiệp của tỉnh quản lý điều hành việc xây dựng khu công nghiệp công nghệ cao trong giai đoạn I. Giai đoạn II sẽ thành lập Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Tiền Giang. Trước mắt, Tiền Giang quan tâm đầu tư hoàn thiện kiến thiết hạ tầng, đặc biệt là giao thông trong đó xây dựng đường huyện 39, hệ thống đường điện 3 pha cùng các công trình phụ trợ.

Song song đó, tiến hành thủ tục cần thiết mời gọi các doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao đăng ký các dự án khoa học công nghệ ứng dụng vào lĩnh vực nông nghiệp. Đồng thời, xây dựng chính sách mời gọi đầu tư nhằm thu hút đầu tư, tạo hiệu quả kinh tế - xã hội lớn, thúc đẩy chuyển dịch mạnh mẽ trong cơ cấu kinh tế - nông nghiệp địa phương đóng góp vào sự phát triển bền vững thời kỳ đổi mới và hội nhập./.
Minh Trí

Có thể bạn quan tâm