Thi trang phục truyền thống các dân tộc tỉnh Điện Biên

Thi trang phục truyền thống các dân tộc tỉnh Điện Biên
Hiện nay, tại tỉnh Điện Biên có 19 dân tộc anh em đang sinh sống với nhiều phong tục khác nhau trong từng cộng đồng, tuy nhiên, nét đặc trưng riêng dễ nhận thấy nhất đó là trang phục của các đồng bào dân tộc, vì trên mỗi trang phục của từng dân tộc đều mang những màu sắc, đường nét hoa văn khác nhau, làm phong phú thêm sắc màu văn hóa của cộng đồng các dân tộc anh em vùng Tây Bắc.
Trang phục dân tộc Dao đỏ. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Trang phục dân tộc Thái đen. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Trang phục áo dài truyền thống. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
Trang phục dân tộc Dao đỏ. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
 
Thi trang phục truyền thống các dân tộc tỉnh Điện Biên ảnh 2
Trang phục dân tộc Thái đen. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
 
Thi trang phục truyền thống các dân tộc tỉnh Điện Biên ảnh 3
Trang phục áo dài truyền thống. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
Trang phục dân tộc Mông. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Trang phục dân tộc Mông xanh. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Trang phục dân tộc Xinh Mun. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Trang phục dân tộc Si La. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Trang phục dân tộc Dao đỏ. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Trang phục của nam, dân tộc Thái trắng. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Trang phục dân tộc Lự. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
Trang phục dân tộc Mông.
Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN

 
Thi trang phục truyền thống các dân tộc tỉnh Điện Biên ảnh 5
Trang phục dân tộc Mông xanh.
Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN

 
Trang phục dân tộc Mông. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Trang phục dân tộc Mông xanh. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Trang phục dân tộc Xinh Mun. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Trang phục dân tộc Si La. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Trang phục dân tộc Dao đỏ. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Trang phục của nam, dân tộc Thái trắng. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Trang phục dân tộc Lự. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
Trang phục dân tộc Xinh Mun.
Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN

 
Trang phục dân tộc Mông. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Trang phục dân tộc Mông xanh. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Trang phục dân tộc Xinh Mun. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Trang phục dân tộc Si La. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Trang phục dân tộc Dao đỏ. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Trang phục của nam, dân tộc Thái trắng. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Trang phục dân tộc Lự. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
Trang phục dân tộc Si La.
Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN

 
Trang phục dân tộc Mông. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Trang phục dân tộc Mông xanh. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Trang phục dân tộc Xinh Mun. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Trang phục dân tộc Si La. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Trang phục dân tộc Dao đỏ. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Trang phục của nam, dân tộc Thái trắng. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Trang phục dân tộc Lự. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
 Trang phục dân tộc Dao đỏ.
Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN

 
Trang phục dân tộc Mông. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Trang phục dân tộc Mông xanh. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Trang phục dân tộc Xinh Mun. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Trang phục dân tộc Si La. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Trang phục dân tộc Dao đỏ. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Trang phục của nam, dân tộc Thái trắng. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Trang phục dân tộc Lự. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
Trang phục của nam, dân tộc Thái trắng.
Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN

 
Trang phục dân tộc Mông. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Trang phục dân tộc Mông xanh. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Trang phục dân tộc Xinh Mun. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Trang phục dân tộc Si La. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Trang phục dân tộc Dao đỏ. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Trang phục của nam, dân tộc Thái trắng. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN Trang phục dân tộc Lự. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
Trang phục dân tộc Lự. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
Trang phục dân tộc Lào. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN
Trang phục dân tộc Lào. Ảnh: Phan Tuấn Anh - TTXVN

Phan Tuấn Anh

TTXVN

Có thể bạn quan tâm