Thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2020: Đặc biệt lưu ý công tác bảo mật đề thi

Thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2020: Đặc biệt lưu ý công tác bảo mật đề thi

Công tác bảo mật đề thi luôn là vấn đề được quan tâm nhất trong mỗi kỳ thi nói chung và trong Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông nói riêng. Đặc biệt, sau các vụ gian lận, tiêu cực xảy ra trong Kỳ thi Trung học Phổ thông quốc gia trước đây cũng như một số trường hợp lộ đề thi xảy ra ở một số kỳ thi tại các tỉnh, thành phố thời gian qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm tăng tính bảo mật trong công tác ra đề, in sao, vận chuyển và bàn giao đề thi, nhằm đảm bảo Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2020 diễn ra an toàn, minh bạch.

Đề thi đảm bảo chính xác, khoa học

Theo Quy chế thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2020, đối với công tác ra đề, nội dung mỗi bài thi, môn thi phải bảo đảm chính xác, khoa học và tính sư phạm; lời văn, câu chữ phải rõ ràng; bám sát chuẩn kiến thức, kỹ năng của chương trình Trung học Phổ thông; bảo đảm phân loại được thí sinh.

Trong một kỳ thi, mỗi bài thi, môn thi có đề thi chính thức và đề thi dự bị đáp ứng các yêu cầu quy định. Mỗi đề thi có hướng dẫn chấm, đáp án kèm theo.

Đề thi, hướng dẫn chấm, đáp án, thang điểm chưa công bố thuộc danh mục bí mật Nhà nước độ “Tối mật”. Riêng đề thi dự bị của bài thi tự luận chưa sử dụng được giải mật sau khi kết thúc kỳ thi.

Các thành viên tham gia làm đề thi đều phải cách ly triệt để với bên ngoài. Trong trường hợp cần thiết và được sự đồng ý bằng văn bản của Chủ tịch Hội đồng ra đề thi hoặc Trưởng ban In sao đề thi, các thành viên mới được phép liên hệ với bên ngoài bằng điện thoại cố định, có loa ngoài, có ghi âm dưới sự giám sát của bảo vệ, công an. Danh sách những người tham gia làm đề thi phải được giữ bí mật trước, trong và sau kỳ thi. Mỗi thành viên của Hội đồng ra đề thi phải chịu trách nhiệm cá nhân về nội dung của đề thi và bảo đảm bí mật, an toàn đề thi theo đúng chức trách của mình và theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước.

Trong văn bản hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đặc biệt lưu ý một số điểm trong công tác in sao, vận chuyển và bàn giao đề thi tại Hội đồng thi.

Khu vực in sao đề thi là một địa điểm an toàn, kín đáo, biệt lập và được bảo vệ nghiêm ngặt trong suốt thời gian làm việc, có đầy đủ phương tiện bảo mật, phòng cháy, chữa cháy theo quy định. Người không có trách nhiệm, tuyệt đối không được vào khu vực in sao đề thi. Khu vực in sao đề thi không được sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc, các loại điện thoại, trừ một điện thoại cố định có loa ngoài đặt tại vòng 2, được Công an kiểm soát liên tục 24 giờ/ngày. Mọi cuộc liên lạc đều phải bật loa ngoài, phải ghi biên bản hoặc ghi âm.

Đối với việc in sao đề thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Trưởng ban in sao đề thi phải kiểm tra bảo đảm có các phương tiện thiết bị phục vụ in sao đề thi như: máy photocopy siêu tốc (khổ giấy A4 hoặc A3, tốc độ tối thiểu 100 bản một phút; độ phân giải thối thiểu 600 dpi,…), máy sắp xếp tài liệu và máy đếm trang (nếu có),… các máy móc, thiết bị không gắn bộ phận thu phát và không nối mạng internet. Kết thúc quá trình kiểm tra cần lập biên bản. Moi phương tiện, thiết bị, vật tư trong khu vực in sao dù bị hư hỏng hay không dùng đến chỉ được đưa ra ngoài khu vực cách ly khi thi xong bài thi, môn thi cuối cùng của kỳ thi.

Đề thi các bài thi, môn thi in theo số lượng được giao; chú ý số lượng đề thi của các phòng thi cuối của Điểm thi, phòng thi ghép các môn Ngoại ngữ. Đối với bài thi tổ hợp, việc in sao, đóng gói theo từng môn thi thành phần.

Đề thi tự luận, trắc nghiệm in đủ cho 24 thí sinh đối với tất cả các phòng thi của Hội đồng thi. Mỗi bài thi, môn thi ở Điểm thi phải có đề thi dự phòng. Riêng đề thi của mỗi bài thi, môn thi trắc nghiệm, in sao từng mã đề thi, dập ghim xong mới chuyển sang in sao đến mã đề thi khác; phải kiểm tra đúng mã đề thi, số lượng tờ, thứ tự sắp xếp và chất lượng từng bản sao.

Bảo vệ 3 vòng nghiêm ngặt

Nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho việc in sao đề thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định việc in sao đề thi phải được bảo vệ 3 vòng nghiêm ngặt. Những người làm việc trong khu vực in sao đề thi chỉ được hoạt động trong phạm vi không gian cho phép, theo đúng chức trách, nhiệm vụ được giao.

Vòng 1 (in sao đề thi) chỉ gồm thành viên Ban in sao đề thi có tiếp xúc trực tiếp với đề thi và công an. Đây là khu vực kép kín, cách ly tuyệt đối với bên ngoài từ khi mở đề thi gốc và bắt đầu in sao đến khi thi xong môn cuối cùng. Cửa số các phòng phải đóng kín và niêm phong, các khoảng trống thông ra bên ngoài phải bịt kín bằng vật liệu bền, chắc. Hằng ngày, những người ở vòng 1 tiếp nhận vật liệu và đồ ăn, uống từ bên ngoài chuyển vào qua vòng 2. Trưởng ban in sao đề thi cử một thành viên mở sổ theo dõi và cập nhật đầy đủ các hoạt động giao tiếp với vòng 2.

Vòng 2 (vòng bảo vệ trong), chỉ gồm một công an, một thanh tra của Sở Giáo dục và Đào tạo, một cán bộ giám sát do Bộ Giáo dục và Đào tạo điều động; là khu vực khép kín, tiếp giáp với vòng 1, cách ly tuyệt đối với bên ngoài đến khi thi xong môn cuối cùng; là đầu mối giao tiếp giữa vòng 3 với vòng 1. Những người làm việc ở vòng 2 có nhiệm vụ tiếp nhận vật liệu và đồ ăn, uống từ vòng 3 chuyển vào vòng 1; kiểm tra các đồ vật từ vòng 1 chuyển ra. Thanh tra của Sở Giáo dục và Đào tạo mở sổ theo dõi, cập nhật đầy đủ các hoạt động giao tiếp giữa vòng 2 với vòng 1, vòng 2 với vòng 3 và quá trình bàn giao đề thi cho Hội đồng thi để chuyển cho các Điểm thi.

Vòng 3 (vòng bảo vệ ngoài), tiếp giáp với vòng 2; gồm công an và nhân viên bảo vệ có nhiệm vụ bảo vệ và là đầu mối giao tiếp giữa vòng 2 với bên ngoài; bảo đảm tối thiểu 2 người trực và phải trực liên tục 24 giờ/ngày.

Trong văn bản mới đây gửi Bộ Công an về việc phối hợp chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông và công tác tuyển sinh năm 2020, Bộ Giáo dục và Đào tạo đặc biệt lưu ý đến công tác đảm bảo an ninh trong các khâu ra đề, in sao và vận chuyển đề thi.

Về công tác ra đề thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Bộ Công an bố trí lực lượng Cảnh sát bảo vệ vòng ngoài khu vực cách ly để ra đề thi và cử cán bộ an ninh phối hợp với cán bộ bảo vệ của Bộ Giáo dục và Đào tạo trực tiếp bảo vệ vòng trong khu vực ra đề thi trong khoảng thời gian từ trung tuần tháng 7/2020 đến hết ngày 10/8/2020. Đồng thời, bố trí lực lượng, phương tiện kỹ thuật để kiểm tra an ninh khu vực ra đề thi, trang thiết bị phục vụ công tác ra đề thi và cán bộ tham gia ra đề thi; có biện pháp bảo mật thông tin trong quá trình ra đề thi.

Về công tác in sao đề thi, Bộ Công an chỉ đạo Công an các tỉnh phối hợp với các sở Giáo dục và Đào tạo bảo đảm an ninh, an toàn cho công tác in sao đề thi: bố trí lực lượng bảo vệ ba vòng độc lập khu vực in sao đề thi; có biện pháp bảo mật thông tin trong quá trình in sao đề thi trong khoảng thời gian từ cuối tháng 7/2020 đầu tháng 8/2020 đến hết ngày 10/8/2020.

Về công tác vận chuyển đề thi, cử cán bộ an ninh cùng với cán bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo tham gia vận chuyển đề thi từ nơi ra đề thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo đến các Hội đồng thi để in sao đề thi trong khoảng thời gian cuối tháng 7/2020 đến đầu tháng 8/2020.

Bộ Công an chỉ đạo Công an các tỉnh bố trí lực lượng phối hợp với các Sở Giáo dục và Đào tạo để giám sát công tác vận chuyển đề thi từ địa điểm nhận đề thi về cơ sở in sao và từ địa điểm in sao đến các điểm thi trong khoảng thời gian từ đầu tháng đến ngày 10/8/2020.

Mới đây, chia sẻ về công tác tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2020, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ nhấn mạnh: Kỳ thi có nhiều khâu, nhiều công đoạn, nhiều người cùng tham gia. Chỉ cần một khâu có vấn đề là có thể ảnh hưởng đến toàn bộ kỳ thi nên việc mỗi người khi nhận nhiệm vụ phải thực hiện đúng vai, thuộc bài, phối hợp nhịp nhàng là rất quan trọng. Có như vậy, Kỳ thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông 2020 mới diễn ra an toàn, trung thực, không xảy ra sai sót, tiêu cực và tạo thuận lợi nhất cho thí sinh.

Việt Hà

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm