Thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2020: Gần 6.000 cán bộ, giảng viên các trường đại học tham gia công tác thanh kiểm tra

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2019. Ảnh : TTXVN phát
Thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2019. Ảnh : TTXVN phát

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có Quyết định điều động các đại học, học viện, trường đại học làm nhiệm vụ kiểm tra công tác in sao đề thi, kiểm tra công tác coi thi và thanh tra công tác chấm thi kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020.

Thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2020: Gần 6.000 cán bộ, giảng viên các trường đại học tham gia công tác thanh kiểm tra ảnh 1Thí sinh thi tốt nghiệp THPT năm 2019. Ảnh : TTXVN phát

Theo danh sách, Bộ Giáo dục và Đào tạo điều động cán bộ, giảng viên của 134 cơ sở đào tạo tham gia công tác thanh tra, kiểm tra thi, với tổng số 5.994 người. Trong đó, 68 người tham gia công tác thanh kiểm tra khâu in sao, 5.796 người tham gia thanh kiểm tra công tác coi thi và 130 tham gia công tác thanh kiểm tra chấm thi.

Các trường có trách nhiệm lập danh sách cán bộ, giảng viên tham gia công tác thanh tra, kiểm tra kỳ thi, với đủ điều kiện, tiêu chuẩn như sau: Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có ý thức trách nhiệm, liêm khiết, trung thực, công minh, khách quan; Không có người thân (vợ, chồng, cha, mẹ, con, anh ruột, chị ruột, em ruột; cha, mẹ, anh ruột, chị ruột, em ruột của vợ hoặc chồng; người giám hộ; người được giám hộ) tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020; Không trong thời gian bị kỷ luật hoặc đang trong quá trình xem xét trách nhiệm liên quan đến tiêu cực về thi.

Hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn, điều kiện của cán bộ, giảng viên trước khi lựa chọn, lập danh sách gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bên cạnh đó, các trường cử cán bộ tham dự tập huấn cán bộ cốt cán về nghiệp vụ thanh tra, kiểm tra thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Đồng thời, tổ chức tập huấn nghiệp vụ kiểm tra công tác coi thi cho cán bộ, giảng viên tham gia các đoàn kiểm tra công tác coi thi và cán bộ kiểm tra công tác in sao đề thi.

Các cơ sở đào tạo chịu trách nhiệm thanh toán chế độ công tác phí, chế độ bồi dưỡng cho cán bộ, giảng viên của trường tham gia đoàn kiểm tra công tác coi thi và cán bộ kiểm tra công tác in sao đề thi.


Việt Hà

(TTXVN)

Có thể bạn quan tâm