Thành phố Hồ Chí Minh: Xây dựng các ứng dụng thông minh trong lĩnh vực cải cách hành chính

Đây là yêu cầu của ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh tại Hội nghị  triển khai nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2018 trên địa bàn thành phố, tổ chức ngày 09/01/2018.
Sở Công thương Thành phố Hồ Chí Minh dành hẳn khu vực riêng để hỗ trợ doanh nghiệp và người dân thực hiện đăng ký giao dịch công trực tuyến. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Theo ông Trần Vĩnh Tuyến, hiện nay phần lớn các đơn vị hành chính trên địa bàn thành phố đã làm tốt công tác minh bạch thông tin với nhiều hình thức khác nhau thông qua việc niêm yết thông tin, quầy kios, trực tuyến…

Đặc biệt, trong năm 2017, một số đơn vị như Sở Quy hoạch và Kiến trúc thành phố đã xây dựng ứng dụng Thông tin quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh trên hệ điều hành Android và iOS, giúp người dân thuận lợi hơn trong tiếp cận với thông tin quy hoạch của thành phố.
 
"Trong bối cảnh xu hướng công nghệ bùng nổ như hiện nay, người dân muốn biết thông tin qua hình thức nào, các cấp chính quyền phải cung cấp được qua hình thức đó.

Việc cung cấp thông tin trên website hiện đã lạc hậu, chỉ nên dùng cho các thông tin chuyên sâu, còn đối với các thủ tục hành chính nên cung cấp cho người dân thông qua hình thức mới, nhanh hơn, phù hợp với xu hướng công nghệ hiện nay…

Do vậy, trong năm 2018, các đơn vị có kinh nghiệm cần xây dựng các apps giới thiệu thủ tục hành chính của đơn vị cho người dân được biết.

Điều này vừa thể hiện trách nhiệm, minh bạch thông tin vừa quảng bá thương hiệu cải cách hành chính của chính đơn vị đó”, ông Tuyến cho hay.
 
Phó Chủ tịch UBND thành phố cho rằng, năm 2017 chỉ có 92% đơn vị trên địa bàn thành phố có kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính là chưa hợp lý bởi đây là quy định bắt buộc đã được Chính phủ quy định rõ.

Nếu các đơn vị không xây dựng kế hoạch này có nghĩa là đã buông lỏng vấn đề cải cách trong thủ tục hành chính. Do đó, trong năm 2018, 100% đơn vị cần xây dựng kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính.

Lãnh đạo UBND Thành phố Hồ Chí Minh lưu ý các đơn vị hành chính trên địa bàn cần minh bạch, rõ ràng trong việc giải quyết hồ sơ trễ hẹn; cầu thị, lắng nghe ý kiến của người dân...
 
Năm 2018, Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xác định là năm thực hiện cải cách hành chính, nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với chính quyền thành phố bằng nhiều giải pháp hiệu quả, hiệu lực, góp phần vào tăng trưởng kinh tế thành phố.
 
UBND thành phố tập trung xây dựng và triển khai thực hiện các nội dung, đề án của Nghị quyết 54 về các lĩnh vực tổ chức bộ máy, quản lý đất đai, dự án, tài chính, ngân sách và nhiều chủ trương mới theo định hướng cải cách hành chính, đem lại lợi ích cho doanh nghiệp, các nhà đầu tư.
 
Thành phố thành lập Tổ công tác liên ngành về đầu tư và tổ công tác liên ngành về xây dựng nhằm đảm bảo công tác thẩm định về đầu tư, xây dựng được tiến hành nhanh chóng, hiệu quả, đúng quy định; xây dựng tổ quản lý nợ công nhằm quản lý thống nhất tất cả nguồn vốn ngay từ khâu tiếp nhận, tăng cường và kiện toàn lại Hội đồng thẩm định giá.
 
Theo kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018, Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước đạt trên 90%; tỷ lệ hồ sơ giải quyết đúng hạn trên cổng thông tin một cửa điện tử đạt trên 90%; phấn đấu đạt từ 30-40% số  thủ tục hành chính được đưa vào cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4…/. 

Đề xuất