Thành phố Hồ Chí Minh sẽ đánh giá chỉ số rủi ro lây nhiễm COVID-19 của các cơ sở khám chữa bệnh

Theo đó, Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng 34 tiêu chí thuộc 10 nhóm nguy cơ rủi ro khác nhau có thể xảy ra. 10 nhóm nguy cơ rủi ro khác nhau tại các cơ sở khám chữa bệnh gồm: Mật độ người đến cơ sở y tế và công tác tổ chức kiểm soát chặt chẽ nhằm phát hiện người có yếu tố nguy cơ để được khám sàng lọc ngay; sử dụng phương tiện phòng hộ; tổ chức buồng khám sàng lọc đối với người có yếu tố nguy cơ; tổ chức buồng cấp cứu sàng lọc tại Khoa Cấp cứu đối với tất cả người vào Khoa Cấp cứu; giữ khoảng cách tối thiểu trong môi trường của cơ sở y tế; tổ chức khu vực cách ly để thu dung, điều trị người nghi ngờ mắc COVID-19 tại các bệnh viện; triển khai công tác vệ sinh, khử khuẩn tại các cơ sở y tế; chuẩn bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết cho nhân viên, tổ chức làm việc phù hợp với yêu cầu của công tác chống dịch COVID-19; quản lý thông tin của người nghi ngờ mắc/người mắc COVID-19; kết nối tuyến trên để được tư vấn chuyên môn và hoạt động truyền thông cho người bệnh về phòng, chống dịch COVID-19.
Đo thân nhiệt người đến khám bệnh tại Bệnh viện Da liễu Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Đinh Hằng – TTXVN
 
Chỉ số rủi ro lây nhiễm được chia làm 5 mức độ: Dưới 10% là rất ít rủi ro lây nhiễm; từ 10% đến dưới 30%, rủi ro lây nhiễm thấp; từ 30% đến dưới 50%, rủi ro lây nhiễm trung bình; từ 50% đến dưới 80%, rủi ro lây nhiễm cao; từ 80% trở lên, rủi ro lây nhiễm rất cao.
 
Ông Tăng Chí Thượng - Phó Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết,  Bộ tiêu chí đánh giá này sẽ áp dụng cho tất cả các loại hình cơ sở khám chữa bệnh vì tính chất rất dễ lây lan của virus SARS-CoV-2. Đây cũng là công cụ hữu ích giúp cơ sở y tế quản lý rủi ro lây nhiễm chéo trong môi trường chăm sóc người bệnh, sẵn sàng tiến tới chung sống an toàn với dịch COVID-19.
 
Do đó, Sở Y tế yêu cầu tất cả bệnh viện và các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn thành phố tự đánh giá để biết mức độ rủi ro hiện có của cơ sở mình. Trên cơ sở đó, xác định những hoạt động ưu tiên nhằm giảm thiểu rủi ro bị lây nhiễm virus SARS-CoV-2 và nâng mức an toàn cho cả người bệnh, nhân viên y tế. Sở Y tế cũng sẽ tổ chức kiểm tra, đánh giá lại một số đơn vị nhằm góp ý các giải pháp cần triển khai để khắc phục nguy cơ rủi ro lây nhiễm trong cơ sở y tế.
 
Trước mắt, Sở sẽ đánh giá thử nghiệm tại một số cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố và hoàn chỉnh bộ tiêu chí trong thời gian sớm nhất./.
             Đinh Hằng

Đề xuất