Thanh Hóa đặt mục tiêu có thêm 3 huyện đạt chuẩn nông thôn mới


Thanh Hóa xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Thanh Hà - TTXVN

Theo đó, 3 huyện phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới gồm Quảng Xương, Đông Sơn và huyện Thọ Xuân. Bình quân toàn tỉnh đạt 16,7 tiêu chí nông thôn mới/xã. Tỉnh Thanh Hóa cũng phấn đấu có thêm 3 thôn nông thôn mới kiểu mẫu, 1-2 xã nông thôn mới kiểu mẫu, 10-15 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Tỉnh Thanh Hóa cũng hoàn thành xây dựng hệ thống quản lý, điều hành thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm từ tỉnh đến huyện.

Ông Lê Đức Giang, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tỉnh Thanh Hóa cho biết, để hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2019, Ban chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục đẩy mạnh sản xuất theo đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, triển khai các mô hình phát triển sản xuất, tập trung vào các mô hình liên kết sản xuất gắn với chuỗi giá trị, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Tỉnh Thanh Hóa tạo điều kiện và môi trường thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn để đáp ứng nhu cầu phát triển.

Thanh Hóa cũng phát động phong trào xây dựng vườn mẫu hiệu quả tại các hộ gia đình. Các địa phương cũng khẩn trương xây dựng kế hoạch lựa chọn những sản phẩm truyền thống, có lợi thế, có giá trị cao, có sức cạnh tranh và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm để xây dựng thương hiệu nhằm đem lại lợi nhuận cao cho sản phẩm, tăng thu nhập cho người dân.

Trong năm 2018, Thanh Hóa đã huy động trên 7.341 tỷ đồng để xây dựng nông thôn mới. Tính đến 31/12/2018, toàn tỉnh có 55 xã được thẩm định đạt chuẩn 19 tiêu chí nông thôn mới; trong đó có 43 xã đã được Chủ tịch UBND tỉnh quyết định công nhận, nâng tổng số xã được công nhận nông thôn mới lên 284 xã (đạt 50% số xã chuẩn nông thôn mới). Bình quân toàn tỉnh đạt 16 tiêu chí/xã. Toàn tỉnh cũng có thêm 211 thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số thôn, bản đạt chuẩn nông thôn mới lên 730 thôn, bản.
Trịnh Duy Hưng


Đề xuất