Ở đâu có công nhân, ở đó có Công đoàn

Với phương châm “ở đâu có công nhân, ở đó có tổ chức Công đoàn”, tỉnh Phú Thọ đã có nhiều cách làm sáng tạo, bảo đảm hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu về phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước.

O dau co cong nhan, o do co Cong doan hinh anh 1Công nhân Công ty Cổ phần giầy Hạ Hòa sản xuất mặt đế giầy và đế giầy. Ảnh: TTXVN phát

Tăng nhanh số tổ chức Công đoàn cơ sở

Ông Bùi Hồng Kỳ, Giám đốc Công ty Cổ phần Giầy Hạ Hòa cho biết, sau khi được Liên đoàn Lao động huyện Hạ Hòa tuyên truyền về quyền, lợi ích khi thành tổ chức Công đoàn, doanh nghiệp đã nhận thức được tầm quan trọng của tổ chức Công đoàn đối với đơn vị và người lao động. Vì thế, ngay khi đi vào hoạt động năm 2022, công ty đã quyết định thành lập Công đoàn cơ sở.

Dù mới được thành lập, song Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần giầy Hạ Hòa đã nhanh chóng ổn định và đi hoạt động với trên 700 đoàn viên công đoàn, là doanh nghiệp có nhiều đoàn viên công đoàn nhất huyện. Liên đoàn Lao động huyện đã kịp thời hỗ trợ, giúp đỡ Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở xây dựng các chương trình, hoạt động để bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho người lao động. Công đoàn Công ty thực hiện thu, chi, trích nộp kinh phí, đoàn phí đúng theo quy định; tham gia các hoạt động do Công đoàn các cấp phát động.

O dau co cong nhan, o do co Cong doan hinh anh 2Hoạt động sản xuất tại Công nhân Công ty Cổ phần giầy Hạ Hòa. Ảnh: TTXVN phát

Theo ông Nguyễn Xuân Tùng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Hạ Hòa, các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn huyện chủ yêu là doanh nghiệp nhỏ, siêu nhỏ, sử dụng ít lao động, số lượng lao động thường xuyên không ổn định, hợp đồng thời vụ, hợp đồng công việc bằng miệng. Đây là một thực tế rất khó khăn cho công tác vận động phát triển đoàn viên, thành lập cơ sở Công đoàn. Nhiều chủ doanh nghiệp còn tâm lý e ngại, không muốn thành lập tổ chức Công đoàn trong doanh nghiệp do không muốn ảnh hưởng đến thời gian làm việc và năng suất lao động của doanh nghiệp.

Để phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp ngoài Nhà nước, Liên đoàn Lao động huyện đã thường xuyên khảo sát, thống kê tình hình người lao động và doanh nghiệp, trên cơ sở đó xác định được các doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập công đoàn cơ sở theo quy định để xây dựng kế hoạch phát triển đoàn viên theo từng năm.

Liên đoàn Lao động huyện chủ động bám sát chủ sử dụng lao động để tuyên truyền, vận động, đồng thời chăm lo động viên về tinh thần vật chất cho người lao động khi gặp hoàn cảnh khó khăn, tai nạn...ở những doanh nghiệp chưa có tổ chức công đoàn để từ đó người lao động thấy được vai trò, ví trí của tổ chức Công đoàn tự nguyện tham gia. Nhờ vậy từ năm 2016 đến nay, huyện đã vận động được 11 doanh nghiệp thành lập tổ chức công đoàn cơ sở, chỉ riêng năm 2022 thành lập được 3 tổ chức công đoàn cơ sở, vượt kế hoạch đề ra.

Việc phát triển đoàn viên, tổ chức Công đoàn cơ sở luôn được các cấp Công đoàn quan tâm, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt. Nhờ vậy, số lượng Công đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh Phú Thọ luôn tăng cao hàng năm. Năm 2016, toàn tỉnh chỉ có 280 tổ chức Công đoàn cơ sở; đến năm 2020 tăng lên 409 tổ chức và năm 2022 là 443 tổ chức với gần 90.000 đoàn viên. Nhiều chỉ tiêu, như số doanh nghiệp sử dụng 20 lao động thành lập công đoàn cơ sở; tỷ lệ tập hợp đoàn viên Công đoàn; tỷ lệ Công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước đạt vững mạnh. Số doanh nghiệp thương lượng, ký kết được thỏa ước lao động tập thể và doanh nghiệp ngoài nhà nước có tổ chức Công đoàn tổ chức hội nghị người lao động đều vượt kế hoạch đề ra. Đặc biệt, nhiều đoàn viên Công đoàn ưu tú đã được xem xét giới thiệu cho Đảng bồi dưỡng, tạo tiền đề để phát triển đảng viên, phát triển tổ chức Đảng tại doanh nghiệp đã có tổ chức Công đoàn.

Đổi mới hình thức vận động, tuyên truyền

Theo Liên đoàn Lao động tỉnh, số lượng các doanh nghiệp ngoài Nhà nước được cấp giấy phép kinh doanh, hoạt động liên tục tăng cao, kéo theo cơ cấu, số lượng, chất lượng đội ngũ công nhân lao động cũng phát triển nhanh chóng. Trước sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế tư nhân, việc thành lập Công đoàn cơ sở ở khu vực này để bảo vệ lợi ích cho người lao động luôn là một nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của tổ chức Công đoàn.

Ông Hà Đức Quảng, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Thọ cho biết đã đưa ra nhiều giải pháp để phát triển nhanh số lượng tổ chức Công đoàn và nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Trong đó, Liên đoàn Lao động tỉnh tập trung đổi mới, đa dạng các hình thức tuyên truyền thông qua toạ đàm, phát tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền, tiếp xúc, đối thoại trực tiếp, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động phù hợp với từng loại hình cơ sở; đồng thời tổ chức các hoạt động chăm lo lợi ích thiết thực, lấy lợi ích làm trọng tâm để tập hợp, thu hút người lao động tự nguyện tham gia hoạt động và gia nhập tổ chức Công đoàn. Liên đoàn Lao động tỉnh phân công trách nhiệm thành viên Ban Chỉ đạo phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức Công đoàn đến năm 2025, giao chỉ tiêu hàng năm về phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước.

O dau co cong nhan, o do co Cong doan hinh anh 3Dây chuyền sản xuất tại Công ty Cổ phần giầy Hạ Hòa. Ảnh: TTXVN phát

Liên đoàn Lao động tỉnh đang chỉ đạo các cấp Công đoàn đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung cụ thể, thiết thực trong đoàn viên, người lao động. Qua đó phát hiện, xây dựng nhân tố điển hình để bồi dưỡng, giác ngộ, trở thành lực lượng nòng cốt, có uy tín trong hoạt động Công đoàn, trên cơ sở đó phối hợp với cấp ủy cơ sở nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính giới thiệu cho Đảng bồi dưỡng, xem xét, kết nạp. Liên đoàn Lao động tỉnh tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn trong giai đoạn mới nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ Công đoàn các cấp, nhất là đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước, ưu tiên bồi dưỡng kỹ năng vận động, thuyết phục người lao động, kỹ năng lắng nghe, chia sẻ, thu thập thông tin của đoàn viên, người lao động và các kỹ năng khác có liên quan đến tổ chức, vận động quần chúng; bồi dưỡng lý luận chính trị đối với cán bộ chủ chốt Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước.

Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn làm tốt công tác kiểm tra, giám sát; chú trọng công tác sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, tìm ra những mô hình mới, cách làm hay, hiệu quả trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức Công đoàn, phát triển đảng viên, thành lập tổ chức Đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước để nhân rộng. Các cấp Công đoàn tăng cường phối hợp với các cấp chính quyền, các ngành, cơ quan, đơn vị chức năng cùng cấp điều tra, khảo sát, nắm bắt tình hình công nhân lao động và thực trạng hoạt động doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn để tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở tại các địa phương, đơn vị, tạo tiền đề phát triển đảng viên, thành lập tổ chức Đảng tại doanh nghiệp.

Đào An

Tin liên quan

Phú Thọ phát triển các khu, cụm công nghiệp để tăng sức hút đầu tư

Tỉnh Phú Thọ đã dành nhiều nguồn lực để đầu tư phát triển mạnh mẽ các khu, cụm công nghiệp nhằm thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Đây là một trong những định hướng quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế của tỉnh, đồng thời là hướng đi phù hợp, là động lực, đòn bẩy tăng trưởng kinh tế, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2021-2025, sớm đưa Phú Thọ cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp.Đề xuất