Nhiều bất cập tại làng Thanh niên lập nghiệp huyện A Lưới

 Sau hơn 6 năm thực hiện, dự án đã thu hút 45 hộ lên lập nghiệp, sinh sống, nhưng đến nay những hộ dân này vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở và đất vườn; 20 hộ dân chưa nhận đủ số đất sản xuất như cam kết ban đầu...

Nguyên nhân là do quỹ đất của địa phương đang gặp khó khăn, chưa thu hồi được diện tích đất đã cấp cho các tổ chức và cá nhân trồng rừng kinh tế. Không có đất sản xuất, các hộ dân làng thanh niên lập nghiệp phải vào rừng tìm mật ong, làm các nghề cơ khí, làm thuê mọi việc,... và đã có nhiều hộ bỏ làng về quê, hoặc đến vùng đất mới có điều kiện hơn để sinh sống dù nhà cửa của họ đã được xây dựng hoàn thiện tại làng.

 
Nhà của anh Nguyễn Văn Thành tại làng Thanh niên lập nghiệp huyện A Lưới.

 Gia đình anh Nguyễn Văn Thành ở xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền lên lập nghiệp từ năm 2011, song vẫn sống tạm bợ do điều kiện đất sản xuất không thuận lợi. 

 Những ngôi nhà bỏ hoang trong Làng Thanh niên lập nghiệp huyện A Lưới. 

 Những ngôi nhà bỏ hoang hết sức lãng phí

Cỏ dại mọc đầy bên những ngôi nhà đóng cửa, bỏ hoang.

Đã có nhiều hộ bỏ làng về quê, hoặc đến vùng đất mới có điều kiện hơn để sinh sống 

 Một góc khu Làng Thanh niên lập nghiệp huyện A Lưới. 


 

 

Đề xuất