Nghệ An xây dựng 3 xã điểm nông thôn mới kiểu mẫu

Toàn cảnh xã Kim Liên (Nam Đàn). Nguồn ảnh: baonghean.vn

Theo đó, địa phương triển khai giải pháp huy động nguồn lực đầu tư...,vận động người dân xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu. Đồng thời, quán triệt đầy đủ, kịp thời văn bản, chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn từ Trung ương đến cơ sở về xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, thành lập Ban vận động thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư gắn với phong trào xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu...

Các địa phương cũng phát động phong trào hiến đất ở, góp đất sản xuất để mở rộng đường giao thông thôn xóm, giao thông nội đồng và xây dựng các công trình phúc lợi khác.

Xã Kim Liên, huyện Nam Đàn đã đầu tư gần 182 tỷ đồng cho việc xây dựng kết cấu hạ tầng. Nhờ vậy, xã đã xây mới và nâng cấp 15,231km đường, xây mới 14 phòng học, trạm y tế xã và 1.400m kênh mương, xây mới và nâng cấp 7 nhà văn hoá xóm cùng nhiều công trình hạ tầng cơ sở khác.

Xã Sơn Thành, huyện Yên Thành huy động đầu tư gần 10 tỷ đồng xây dựng nông thôn mới. Xã Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu huy động hơn 40 tỷ đồng xây dựng các công trình, hạ tầng phục vụ dân sinh.

Việc thực hiện xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu giúp kinh tế xã hội và cuộc sống người dân có nhiều thay đổi tích cực. Xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, năm 2014, tỷ lệ hộ nghèo ở mức 2,91% đã giảm còn 2,02%; hoàn thành phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 05 tuổi; hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở từ xã đến xóm. Xã đạt 16/19 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới.

Tuy đạt nhiều kết quả trong xây dựng xã điểm nông thôn mới nhưng bộc lộ nhiều khó khăn, vướng mắc. Cụ thể là nguồn vốn để xây dựng hoàn thiện mục tiêu đề ra trong xây dựng các xã nông thôn mới kiểu mẫu gặp khó khăn, nợ đọng lớn. Một số sản phẩm nông nghiệp sản xuất ra khó tiêu thụ, giá thấp. Nhiều thiết chế văn hóa, thể thao khó thực hiện. Kinh phí dành cho bảo vệ môi trường còn khó khăn...

Hiện tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương phối hợp với ngành liên quan bám sát mục tiêu được phê duyệt trong xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu để thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy hoạch. Địa phương kêu gọi doanh nghiệp, nhà hảo tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất; lồng ghép chương trình, dự án trên địa bàn các xã để thực hiện tốt nhiệm vụ xây dưng xã nông thôn mới kiễu mẫu. Tỉnh Nghệ An cũng đề  nghị Chính phủ và các bộ, ngành có cơ chế ưu tiên hỗ trợ các xã xây dựng thành công xã nông thôn mới kiễu mẫu.
Nguyễn Văn Nhật 
 

Đề xuất