Nghệ An: Triển khai chiên dịch dân số ở 101 xã đặc biệt khó khăn

Tuyên truyền về chính sách dân số cho người dân huyện Yên Thành. Ảnh: Bích Huệ - TTXVN

Theo kế hoạch, chiến dịch được tổ chức tại 101 xã thuộc các vùng miền núi khó khăn, có mức sinh cao, với mục tiêu chính nhằm đảm bảo thực hiện cơ bản các chỉ tiêu KHHGĐ, đảm bảo ít nhất 90% cặp với hồng trong độ tuổi sinh để được cung cấp thông tin, tư vấn nâng cao hiểu biến về SKSS/KHHGĐ và được cung cấp các dịch vụ dân số. 

Đề xuất