Miễn nhiệm chức vụ ba Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai

Ngày 28/12, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai đã phát đi Thông cáo báo chí thông tin về kết quả Kỳ họp thứ mười (chuyên đề), Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo đó, Kỳ họp thứ mười (chuyên đề), Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XII được tổ chức sáng 28/12. Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh đã xem xét Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026 và Tờ trình, dự thảo Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ ba Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua 2 Nghị quyết gồm 1 Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, đối với ông Phạm Duy Du (đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định nghỉ hưu theo quy định) và 2 Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026, đối với các ông Đỗ Tiến Đông, Hồ Phước Thành (được cơ quan có thẩm quyền bố trí công tác khác), Kpă Thuyên (để giải quyết chế độ nghỉ hưu theo nguyện vọng).

Trước đó, ngày 19/12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai cũng đã họp, thống nhất và báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định cho ba Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh là các ông: Đỗ Tiến Đông, Hồ Phước Thành, Kpă Thuyên thôi giữ chức vụ hiện tại do liên quan đến các sai phạm tại Dự án Sân Golf Đăk Đoa.

Quang Thái

Tin liên quan

Cách chức Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, kỷ luật 3 Phó Chủ tịch

Ngày 15/9, Thủ tướng Chính phủ ban hành các Quyết định số 1080/QĐ-TTg, Quyết định số 1081/QĐ-TTg, Quyết định số 1082/QĐ-TTg, Quyết định số 1083/QĐ-TTg và Quyết định số 1084/QĐ-TTg về việc thi hành kỷ luật đối với các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai do có những vi phạm, khuyết điểm trong công tác.Đề xuất