Lỳ Xuyến Phù - Người uy tín gắn kết cộng đồng ở vùng cực tây Tổ quốc

Ông Lỳ Xuyến Phù luôn đi đầu trong việc xây dựng mô hình mới, áp dụng giống mới kết hợp với khoa học - kỹ thuật trong sản xuất

Là người có uy tín, ông Lỳ Xuyến Phù ở bản A Pa Chải đã đến từng hộ gia đình để vận động từng người thay đổi nhận thức canh tác, giảm nương xuống ruộng. Mong muốn đồng bào hiểu và làm theo, ông luôn đi đầu trong việc xây dựng mô hình mới, áp dụng giống mới cũng như khoa học, kỹ thuật. Nhờ vậy, cuộc sống của đồng bào trong bản đã có cái ăn, cái mặc, nhiều gia đình còn có trang trại chăn nuôi, ruộng vườn.

4 năm được bầu làm người uy tín của bản A Pa Chải, xã Sín Thầu, ông Lỳ Xuyến Phù luôn tuyên truyền, vận động đồng bào tích cực sản xuất, bảo vệ an ninh tổ quốc 

Ông Lỳ Xuyến Phù còn tích cực vận động đồng bào tham gia bảo vệ rừng, kêu gọi bà con trồng rừng, phủ xanh đồi trọc... Ông tới từng hộ gia đình tuyên truyền tác hại của ma túy và cách thức cai nghiện. Mọi người giờ đã hiểu được tác hại của ma túy nên cả bản không còn người nghiện.

Ông Lỳ Xuyến Phù đã góp phần gắn kết cộng đồng thôn bản, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho đồng bào ở vùng biên cương 

Với những đóng góp cho cộng đồng, ông Lỳ Xuyến Phù đã được tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp, các ngành. Mới đây, ông vinh dự được Thủ tướng Chính phủ trao tặng Bằng khen về thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2014 - 2015. Ông vinh dự là đại biểu đại diện cho các dân tộc tỉnh Điện Biên đi dự hội nghị Những người có uy tín tiêu biểu vùng Tây Bắc năm 2016.
Võ Văn Dũng

Đề xuất