Long Phú - ĐIểm sáng giáo dục ở Sóc Trăng

Huyện Long Phú hiện có 53 trường học từ cấp mầm non đén Trung học phổ thông, trong đó có 20 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia


Năm  học  2015-2016,  tỷ  lệ  học  sinh  đến  lớp  đạt  trên  98%.  Ngoài các môn học bắt  buộc, ngôn ngữ Khmer Huyện Long Phú hiện có 53 trường học từ cấp  mầm non đến Trung học phổ thông, trong đó có 20  trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia đã được đưa vào giảng  dạy và trở thành môn  học  chính  khóa  tại  các trường tiểu học và  trung  học  cơ  sở  trong  vùng đồng bào Khmer.


Một góc Trường trung học cơ sở Dương Kỳ Hiệp, xã Trường Khánh, huyện Long Phú


Ông  Huỳnh  Quốc  Lâm,  Trưởng  phòng  Giáo  dục  và  Đào  tạo  huyện  cho  biết,  hiện  Long Phú có 20 trường  được  công  nhận  đạt  chuẩn  quốc  gia.  Tiêu  biểu  trong  số  đó  là  Trường  trung  học  cơ  sở  Dương  Kỳ  Hiệp  ở  xã Trường Khánh  Đây  là  một  trong  những  trường  được  đầu  tư  trang  bị  điện  tử  hóa  nhiều  môn  học  như  Anh  ngữ,  Sinh  học…,  qua đó giúp các em học  sinh  tiếp  cận  với  cách  học  trực  quan,  không  phải  đọc  chép  như  trước  đây.
 

Cô và trò Trường mầm non xã Long Phú, huyện Long Phú


Nhờ  vậy,  từ năm 2010 đến nay, trường  liên  tục  được  công  nhận  là  trường  chuẩn quốc gia. Công  tác  xóa  mù  chữ,  phổ  cập  tiểu  học  và  trung  học  cơ  sở  của  huyện  đạt  kết  quả  tốt.  Năm  2014,  cả  11  xã  trong  huyện  được  công  nhận  xóa  mù  chữ,  phổ  cập  giáo  dục  tiểu  học  và  trung học cơ sở đúng độ tuổi.  Hội  khuyến  học,  các  nhà tài trợ, các doanh  nghiệp cũng đã giúp đỡ  ngành giáo dục huyện  cả về vật chất và tinh  thần,  hỗ  trợ  học  bổng  cho  học  sinh  nghèo  có  hoàn  cảnh  khó  khăn  đến lớp, chủ yếu là con  em  các  gia  đình  đồng  bào Khmer.

Giờ học môn Sinh học được điện tử hóa ở Trường trung học cơ sở Dương Hiệp Kỳ, xã Trường Khánh

 

Giờ học nhạc ngũ âm của học sinh Trường trung học cơ sở dân tộc nội trú Long Phú

 

Ngữ Khmer đã trở thành môn học chính khóa ở các Trường tiểu học và Trung học cơ sở trong vùng đồng bào Khmer, huyện Long Phú

 

Nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, chất lượng công tác giáo dục vùng đồng bào Khmer, huyện Long Phú ngày càng được nâng cao

 Đề xuất