Long An: Tăng cường công tác quản lý, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa

Tại Long An, trong số các di tích Quốc gia đáng chú ý có Di tích lịch sử Ngã tư Đức Hòa với hạng mục tượng đài Võ Văn Tần, phù điêu Châu Văn Liêm, Nhà dinh quận, Đài xử bắn các chiến sĩ Nam Kỳ khởi nghĩa; Khu di tích lịch sử cách mạng tỉnh Long An với hạng mục Đền Tưởng niệm, Bia ghi danh liệt sĩ; Di tích lịch sử Vàm Nhựt Tảo với hạng mục Đền thờ, Bia lưu niệm, Nhà trưng bày; Di tích Vành đai diệt Mỹ Rạch Kiến với hạng mục công viên, nhà trưng bày... Các công trình trọng điểm của tỉnh như di tích căn cứ Xứ ủy - Ủy ban Kháng chiến hành chánh Nam Bộ, di tích Khu lưu niệm Luật sư Nguyễn Hữu Thọ và Khu di tích lịch sử cách mạng tỉnh Long An đã được khánh thành và đưa vào sử dụng. Các di tích quốc gia khác như: Lăng Nguyễn Huỳnh Đức, Nhà Trăm Cột, Đình Vĩnh Phong, Chùa Tôn Thạnh, Chùa Phước Lâm, Nhà và lò gạch Võ Công Tồn, Khu di tích khảo cổ học Bình Tả… đều được đầu tư kinh phí để trùng tu, chống xuống cấp và phục hồi một số hạng mục. 
 
"Nhà trăm cột" ở Long An có kết cấu theo theo kiểu xuyên trính hay còn gọi là kiểu nhà rường, một kiểu kiến trúc vững chắc mang đậm phong cách Huế xưa. Ảnh: Trường Giang - TTXVN

Qua thực hiện xã hội hóa, nhân dân đã đóng góp hàng tỷ đồng vào việc trùng tu, tôn tạo di tích, nhất là đối với các di tích gắn liền với tôn giáo, tín ngưỡng như đình, chùa… Đối với di tích cấp tỉnh, hơn 80% di tích lịch sử cách mạng đều được đầu tư kinh phí để xây dựng các công trình tôn tạo như bia, đài kỷ niệm… Song song với công tác trùng tu, tôn tạo, việc phát huy tác dụng của các di tích cũng được Ban Quản lý di tích lịch sử - văn hóa tỉnh Long An thực hiện tốt bằng nhiều biện pháp như tuyên truyền, quảng bá di tích trên các phương tiện thông tin đại chúng, các diễn đàn, ấn phẩm… để thu hút khách tham quan đến Long An. Ngành Văn hóa tỉnh Long An tăng cường mở rộng giao lưu, hợp tác với các cơ quan nghiên cứu khoa học, các bảo tàng trong nước và quốc tế nhằm tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ hoạt động bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể trên địa bàn tỉnh. 

Hàng năm, ngành Văn hóa tỉnh Long An cũng triển khai các chương trình, đề án nghiên cứu, sưu tầm, bảo tồn di sản văn hóa có giá trị tiêu biểu của tỉnh; tranh thủ các nguồn vốn của Trung ương, tỉnh và nguồn xã hội hóa để triển khai chống xuống cấp, trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị các di sản đã được xếp hạng. Ngành Văn hóa tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành cơ chế, chính sách xã hội hóa trong việc khôi phục và phát triển loại hình di sản văn hóa phi vật thể như lễ hội, làng nghề truyền thống, văn hóa ẩm thực, trò chơi dân gian, diễn xướng dân gian… và chính sách xã hội hóa bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa thuộc loại hình tôn giáo, tín ngưỡng lành mạnh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao ý thức bảo vệ, giữ gìn, phát huy các di sản văn hóa trong các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên.
          Trần Hữu Hiếu 
 

Đề xuất