Lai Châu trồng trên 5.350 héc ta rừng thay thế

Lai Châu trồng 5.350ha rừng thay thế trong 3 năm. Ảnh: Nguồn vov4.vov.vn

Ông Nguyễn Văn Biển, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lai Châu, cho biết: Các chủ dự án đã thực hiện nghĩa vụ nộp thuế trên 123 tỷ đồng về Quỹ Bảo trợ và Phát triển rừng tỉnh. Chương trình trồng rừng được triển khai ở tất các địa phương trong tỉnh, tuy nhiên tỉnh chỉ đạo ưu tiên cho các địa phương có độ che phủ thấp hơn như: Than Uyên, Tân Uyên, Tam Đường, Phong Thổ và thành phố Lai Châu.

"Diện tích rừng trồng bù của tỉnh Lai Châu chủ yếu ở các công trình thủy điện lớn, gồm: thủy điện Sơn La, thủy điện Huội Quảng - Bản Chát và thủy điện Lai Châu. UBND tỉnh đã giao cho chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các Ban quản lý dự án trồng rừng để triển khai việc trồng bù rừng trên địa bàn tỉnh. Diện tích trồng rừng bù là tương đối lớn, 8 huyện, thành phố đều tham gia; tuy nhiên tỉnh ưu tiên cho các địa phương có độ che phủ thấp hơn" - ông Nguyễn Văn Biển cho biết.
 
Theo :vov4.vov.vn 


Đề xuất