KH&CN gắn với phát triển kinh tế của Quảng Nam

Ông Phạm Viết Tích, Giám đốc Sở KH&CN tỉnh Quảng Nam cho biết, xuất phát từ một tỉnh thuần nông, chủ yếu là tự cấp tự túc lương thực, đến nay Quảng Nam đã thay đổi rất nhiều, trở thành một tỉnh công nghiệp dịch vụ. Đặc biệt, hiện nay các doanh nghiệp hàng đầu trong tỉnh đều là những doanh nghiệp trong nước. Trong sự phát triển đó, có sự đóng góp không nhỏ của KH&CN. Cùng với đó, KH&CN của tỉnh Quảng Nam ngày càng được quan tâm và chú trọng đầu tư để tập trung phát triển các sản phẩm chủ lực gắn với nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. 

“Với quan điểm đầu tư cho KH&CN để phục vụ trực tiếp sản xuất và hỗ trợ cho doanh nghiệp, các định hướng KH&CN của tỉnh Quảng Nam đã được điều chỉnh để tập trung vào các sản phẩm chủ lực của tỉnh, giải quyết các vấn đề bức xúc phát sinh về kinh tế - xã hội và đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp”, ông Lê Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết.

Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Nam, lãnh đạo và cán bộ Sở KH&CN tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Bộ KH&CN

Chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc và những đề xuất, kiến nghị của Sở KH&CN tỉnh Quảng Nam về ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học, đầu tư cho tiềm lực KH&CN, những vấn đề quản lý nhà nước về công nghệ, hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh ghi nhận và khẳng định đây cũng là những vấn đề quan tâm của Bộ, đề nghị toàn ngành KH&CN cùng tháo gỡ, giải quyết.


Đề xuất