Huy động nguồn lực cho đào tạo nghề nông nghiệp

Huy động nguồn lực cho đào tạo nghề nông nghiệp
Lớp dạy nghề may công nghiệp cho phụ nữ dân tộc Dao, Tày tại thôn Đẻm, xã Yên Thuận, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang do Hội phụ nữ xã phối hợp với Trung tâm dạy nghề huyện Hàm Yên tổ chức. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
Lớp dạy nghề may công nghiệp cho phụ nữ dân tộc Dao, Tày tại thôn Đẻm, xã Yên Thuận, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang do Hội phụ nữ xã phối hợp với Trung tâm dạy nghề huyện Hàm Yên tổ chức. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

Thứ trưởng Trần Thanh Nam đề nghị UBND các địa phương tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn thực hiện tốt đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn trong thời gian tới. Cụ thể, xác định nhu cầu và đối tượng đào tạo ở địa phương: tập trung đào tạo cho lao động trong các doanh nghiệp nông nghiệp, lao động thực hiện các đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, thành viên quản lý các Hợp tác xã nông nghiệp và đào tạo nghề nông nghiệp cho an sinh xã hội ở các vùng khó khăn.

Bên cạnh đó, bố trí chỉ tiêu đào tạo với tỷ lệ 50% cho lao động ở các doanh nghiệp nông nghiệp; 20% cho thành viên Hợp tác xã, lao động thực hiện dự án tái cơ cấu ngành nông nghiệp và 30% an sinh xã hội.

Ngoài ra, huy động và sử dụng tốt nguồn kinh phí hỗ trợ từ Trung ương; huy động nguồn ngân sách địa phương, các tổ chức, các doanh nghiệp trên địa bàn để bố trí đủ kinh phí cho kế hoạch đào tạo hàng năm. Đầy mạnh kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn, bố trí đầy đủ kinh phí cho việc này.

Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn tham mưu cho Bộ xác định nhu cầu đào tạo nghề cho lao động ở các Tập đoàn, Tổng công ty, doanh nghiệp lớn như Tập đoàn cao su, Tổng công ty cà phê, Tổng công ty lương thực, và các hiệp hội; bố trí nguồn kinh phí của Bộ để đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông nghiệp trong các doanh nghiệp này.

Bên cạnh đó, nghiên cứu xây dựng phương pháp đánh giá chất lượng đào tạo nghề nông nghiệp hàng năm để kip thời nắm bắt tình hình và hiệu quả triển khai công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao dộng nông thôn. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền đối với các mô hình tổ chức đào tạo nghề có kết quả tốt để nhân rộng...
 
Lớp “Nghề kỹ thuật nuôi và phòng trừ bệnh cho trâu, bò, dê” dạy nghề lao động nông thôn tại xã Vĩnh Trung, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
Lớp “Nghề kỹ thuật nuôi và phòng trừ bệnh cho trâu, bò, dê” dạy nghề lao động nông thôn tại xã Vĩnh Trung, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

Theo Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn, kết quả đào tạo nghề nông nghiệp 9 tháng năm 2017 được 162.180 người (đạt 77% kế hoạch), cao hơn cùng kỳ năm trước 35%, chất lượng đào tạo nghề có sự chuyển biến theo định hướng. Nhiều tỉnh đã thực hiện khá tốt việc quản lý nhà nước về đào tạo nghề. Việc xác định nhu cầu đào tạo rõ ràng hơn; trong đó chú trọng đào tạo nghề nông nghiệp cho các lao động trong các doanh nghiệp nông nghiệp, lao động thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp ở địa phương, các thành viên quản lý hợp tác xã nông nghiệp.

Đáng chú ý, một số tỉnh tổ chức việc huy động kinh phí cho đào tạo nghề bằng ngân sách địa phương, huy động từ các tổ chức quốc tế, các doanh nghiệp nên có đủ kinh phí để thực hiện hoàn thành ké hoạch đào tạo nghề nông nghiệp năm 2017.

Tuy nhiên, tại một số địa phương việc phân công quản lý nhà nước về đào tạo nghề nông nghiệp ko rõ ràng, do đó việc triển khai còn lúng túng, dẫn đến hiệu quả ko cao. Việc xác định nhu cầu đào tạo nghề ở một số địa phương nhất là các tỉnh miền núi gặp nhiều khó khăn, do đó, không xác định được nhu cầu đào tạo nghề cho doanh nghiệp và các thành viên quản lý Hợp tác xã mà chỉ tập trung vào đào tạo nghề theo nguồn lực của Trung ương cho đối tượng an sinh xã hội.

Nhiều địa phương xác định chỉ tiêu về số lượng đào tạo nghề nông nghiệp năm 2017 và huy động nguồn lực thấp hơn so với kế hoạch trung hạn đã được UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành nên có khả năng không hoàn thành kế hoạch được giao.
Thành Trung

Có thể bạn quan tâm