Hà Nội tuyển sinh trực tuyến: 87% trường "thông suốt" mạng

Giao ban báo chí thành ủy Hà Nội

Theo Sở GD ĐT Hà Nội, năm học 2016-2017, Hà Nội sẽ áp dụng hình thức tuyển sinh trực tuyến các lớp mầm non, tiểu học, trung học cơ sở trên toàn thành phố. Để phục vụ tuyển sinh trực tuyến, Sở GD ĐT đã tổ chức hướng dẫn nhập dữ liệu học sinh mầm non 5 tuổi và học sinh tiểu học lớp 5, tổ chức điều tra số trẻ ở độ tuổi đi học; chuẩn bị nhân sự và cơ sở vật chất sẵn sàng triển khai phầm mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến.

Ông Phạm Văn Đại, Phó Giám đốc Sở GD ĐT Hà Nội cho biết: “Sở đã up video hướng dẫn cách đăng ký tuyển sinh trực tuyến. Theo đó, với những phụ huynh am hiểu công nghệ thì đăng nhập theo hướng dẫn. Đối với phụ huynh chưa am hiểu công nghệ có thể đến các điểm trường yêu cầu hướng dẫn. Các trường bố trí người trực để hướng dẫn phụ huynh đăng ký trực tuyến”.

“Việc đăng ký tuyển trực tuyến là xu hướng tất yếu trong thời đại công nghệ thông tin để giảm thủ tục hành chính, đi lại của phụ huynh. Đây là năm đầu tiên triển khai sẽ có những lúng túng. Tuy nhiên, Sở GD ĐT yêu cầu các trường bố trí đủ nhân sự để hướng dẫn phụ huynh làm thủ tục. Việc áp dụng tuyển sinh trực tuyến sẽ giúp Sở quản lý được các trường tuyển được bao nhiêu học sinh, số trái tuyến và qua đó sẽ minh bạch được thông tin. Qua đó sẽ kiểm soát được số lượng tuyển sinh của các trường”, ông Phạm Văn Đại cho biết.

Phụ huynh đăng ký trực tuyến qua cổng điện tử http://tsdaucap.hanoi.gov.vn. Theo đó, tuyển sinh vào lớp 1 từ ngày 16-27/6; mầm non từ 20 – 23/6; lớp 6 từ 24-27/6. Thời gian thu hồ sơ tuyển sinh từ 1 đến 15/7; tuyển bổ sung từ 18-20/7.
 

Đề xuất