Hà Nội tổ chức Sơ kết công tác quản lý chất lượng vật tư và an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Nguyễn Hoàng

Theo báo cáo tại Hội nghị, trong 6 tháng đầu năm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đã xây dựng được 80 chuỗi liên kết cung ứng nông sản thực phẩm an toàn từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm, trong đó, các chuỗi có nguồn gốc động vật đã thu hút 3.000 hộ chăn nuôi, khoảng 120 doanh nghiệp/cá nhân hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thức ăn, cung cấp thuốc thú y, cơ sở giết mổ, sơ chế, chế biến và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi tham gia hợp tác xây dựng chuỗi; xây dựng được 5 nhãn hiệu tập thể: Gà đồi Ba Vì, gà đồi Sóc Sơn, gà Mía Sơn Tây, vịt Vân Đình, trứng vịt Liên Châu, 13 nhãn hiệu hàng hóa, 01 nhãn hiệu được chứng nhận.

Ông Ngô Đình Loát – Phó Giám đốc Chi cục quản lý chất lượng
nông lâm sản và thủy sản Hà Nội báo cáo Sơ kết công tác quản lý
chất lượng vật tư và an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản
6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ,
giải pháp 6 tháng cuối năm 2018. Ảnh: Nguyễn Hoàng

Hoạt động sản xuất rau an toàn từng bước được kiểm soát, diện tích sản xuất rau an toàn đạt trên 5.000 ha, trong đó đạt 224 ha rau VietGAP và gần 50 ha rau hữu cơ. Sản lượng rau an toàn ước đạt 350.000 tấn/năm, chiếm 58% so với tổng sản lượng của thành phố. Trong đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đã thí điểm cấp 11 giấy xác nhận cho 11 cơ sở của 15 chuỗi rau, thịt với 23 điểm kinh doanh thực phẩm của nhiều chuỗi nông sản an toàn được sản xuất trên địa bàn thành phố và các địa phương lân cận để tập trung tuyên truyền, quảng bá các sản phẩm an toàn theo chuỗi.

Hoạt động sản xuất rau an toàn 6 tháng đầu năm 2018 của Hà Nội
từng bước được kiểm soát, diện tích sản xuất rau an toàn
đạt trên 5.000 ha, trong đó đạt 224 ha rau VietGAP
và gần 50 ha rau hữu cơ. Ảnh: Vũ Sinh

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tiến hành khảo sát 140 cơ sở nhằm xây dựng chương trình truy xuất nguồn gốc thực phẩm nông lâm thủy sản bằng tem điện tử thông minh QRcode để người tiêu dùng có thể kiểm soát được nguồn gốc thực phẩm; khảo sát và hỗ trợ phát triển 2 chuỗi sản xuất kinh doanh thịt và 2 chuỗi sản xuất, kinh doanh rau áp dụng chương trình quản lý chất lượng tiên tiến, xây dựng nhãn hiệu; hỗ trợ 5 cơ sở xây dựng chương trình kiểm soát chất lượng, giảm thiểu nguy cơ mất an toàn thực phẩm HACCP...

Thực hiện chương trình giám sát chất lượng an toàn thực phẩm
nông lâm sản và thủy sản và đề án trái cây của thành phố, 6 tháng qua,
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đã tiến hành kiểm tra,
giám sát và lấy 312 mẫu nông lâm thủy sản. Ảnh: Vũ Sinh

Thực hiện chương trình giám sát chất lượng an toàn thực phẩm nông lâm sản và thủy sản và đề án trái cây của thành phố, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội đã tiến hành kiểm tra, giám sát và lấy 312 mẫu nông lâm thủy sản, gồm 36 mẫu thịt lợn, 30 mẫu thịt gà, 44 mẫu thủy sản,  87 mẫu rau, 48 mẫu quả, 12 mẫu chè, 27 mẫu thực phẩm chế biến…, phát hiện 17 mẫu vi phạm, chiếm 6,42%, giảm 2,18 % so với cùng kỳ năm 2017.

Trong 6 tháng đầu năm 2018, Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn Hà Nội đã xây dựng được 80 chuỗi liên kết cung ứng
nông sản thực phẩm an toàn
từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm. Ảnh: Vũ Sinh

Từ nay đến cuối năm, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội tiếp tục hỗ trợ xây dựng, kết nối chuỗi cung ứng nông sản thực phẩm an toàn; chủ động lấy mẫu kiểm tra sản phẩm rau, thịt, thủy sản... để giám sát chỉ tiêu hóa chất, kháng sinh, thuốc bảo vệ thực vật ngoài danh mục. Sở tiếp tục phối hợp với các cấp, các ngành tăng cường thanh tra, kiểm tra việc bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các tổ chức, cá nhân sản xuất, sơ chế, chế biến, kinh doanh nông lâm thủy sản, hóa chất trong sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là chất cấm; tổ chức lấy mẫu thực phẩm, vật tư nông nghiệp để giám sát chất lượng và xử lý vi phạm theo quy định pháp luật…/. 
 
Thực hiện: Nguyễn Hoàng

Đề xuất