Hà Nội thúc đẩy chuỗi liên kết trong chăn nuôi bò thịt

Để phát triển chăn nuôi bò thịt, Hà Nội sẽ xây dựng các chuỗi liên kết, trong đó phát triển mô hình liên kết sản xuất giữa hộ chăn nuôi, gia trại, trang trại, hợp tác xã với các doanh nghiệp trong chế biến và tiêu thụ thịt bò.
Để phát triển chăn nuôi bò thịt, Hà Nội sẽ xây dựng các chuỗi liên kết, trong đó phát triển mô hình liên kết sản xuất giữa hộ chăn nuôi, gia trại, trang trại, hợp tác xã với các doanh nghiệp trong chế biến và tiêu thụ thịt bò.

Theo định hướng của ngành Nông nghiệp Hà Nội đến năm 2030, Hà Nội áp dụng công nghệ cao trong chăn nuôi bò thịt, đặc biệt công tác cấy truyền phôi, lai tạo giống bằng tinh bò thịt cao sản nhập ngoại, tinh phân ly giới tính… nhằm tăng nhanh tiến bộ di truyền, năng suất và chất lượng. Tuy nhiên, để phát triển chăn nuôi bò thịt, Hà Nội sẽ xây dựng các chuỗi liên kết, trong đó phát triển mô hình liên kết sản xuất giữa hộ chăn nuôi, gia trại, trang trại, hợp tác xã với các doanh nghiệp trong chế biến và tiêu thụ thịt bò. Từ đó, tập trung phát triển chăn nuôi bò thịt theo vùng chuyên canh tập trung, chuyển phần lớn diện tích ở những nơi phù hợp và một phần diện tích đất nông nghiệp hiệu quả thấp sang thâm canh trồng cỏ và cây thức ăn chăn nuôi; hình thành các vùng chăn nuôi tập trung với phương thức chăn nuôi công nghiệp hiện đại, chuyên môn hóa cao…

Hà Nội thúc đẩy chuỗi liên kết trong chăn nuôi bò thịt ảnh 1Để phát triển chăn nuôi bò thịt, Hà Nội sẽ xây dựng các chuỗi liên kết, trong đó phát triển mô hình liên kết sản xuất giữa hộ chăn nuôi, gia trại, trang trại, hợp tác xã với các doanh nghiệp trong chế biến và tiêu thụ thịt bò.

Thúy Quỳnh

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm