Hà Nội tập trung tháo gỡ khó khăn về nhân lực nông nghiệp chất lượng cao

Lao động nông nghiệp chỉ còn người già, trung niên, rất dễ an phận với cách sản xuất truyền thống, ngại tiếp thu khoa học kỹ thuật mới.
Lao động nông nghiệp chỉ còn người già, trung niên, rất dễ an phận với cách sản xuất truyền thống, ngại tiếp thu khoa học kỹ thuật mới.

Theo thống kê chưa đầy đủ của Chi cục Phát triển nông thôn Hà Nội, lực lượng lao động trong ngành Nông nghiệp Hà Nội hiện nay chủ yếu vẫn là người lớn tuổi (đa số trên 45 tuổi), khả năng tiếp nhận tiến bộ kỹ thuật hạn chế, sản xuất chủ yếu dựa vào kinh nghiệm. Ông Tạ Văn Tường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội thông tin, lao động phổ thông trong nông nghiệp hiện cũng thiếu chứ chưa nói tới lao động chất lượng cao, có trình độ kỹ thuật, nắm bắt và làm chủ được công nghệ... Bởi vậy, Hà Nội đang tập trung tháo gỡ khó khăn về nhân lực; đã và đang tranh thủ cơ chế, chính sách hỗ trợ của thành phố để cơ cấu lại ngành nông nghiệp; có chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Bên cạnh đó, Hà Nội đẩy mạnh các chương trình đào tạo, tập huấn chuyên sâu thông qua hoạt động khuyến nông, bảo vệ thực vật… nhằm đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ, thu hút lao động chất lượng cao vào làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp.

Hà Nội tập trung tháo gỡ khó khăn về nhân lực nông nghiệp chất lượng cao ảnh 1Lao động nông nghiệp Hà Nội nếu chỉ còn người già, trung niên, rất dễ an phận với cách sản xuất truyền thống, ngại tiếp thu khoa học kỹ thuật mới.

Trung Xuân

(DTMN)

Có thể bạn quan tâm