Lâm Đồng đẩy mạnh đào tạo nhân lực nông nghiệp công nghệ cao

Lâm Đồng đẩy mạnh đào tạo nhân lực nông nghiệp công nghệ cao
Để  tạo  nguồn  nhân lực  cho  sản  xuất  nông nghiệp  theo  hướng công  nghệ  cao,  tỉnh đã  huy  động  nhiều đơn  vị,  trường  đại học, trung tâm nông nghiệp tham gia đào tạo nhiều chuyên  ngành  khác nhau  như:  kỹ  thuật nuôi  cấy  mô,  nhân giống,  ứng  dụng công nghệ  hiện  đại  trong sản xuất rau, hoa, công nghệ sau thu hoạch và đóng  gói  sản  phẩm… 
 
Sản phẩm hoa tươi của Công ty Dalat Hasfarm (Lâm Đồng) được trồng trong nhà kính
Sản phẩm hoa tươi của Công ty Dalat Hasfarm (Lâm Đồng) được trồng trong nhà kính

Ngoài  ra,  tỉnh  còn  hợp tác với Israel, Nhật Bản, Hàn Quốc… tổ chức tập huấn,  chuyển  giao  kỹ thuật cao cho nông dân, doanh nghiệp  nhằm phục  vụ  nhu  cầu  cũng như ứng dụng vào thực tiễn các công nghệ sản xuất  mới,  có  hiệu  quả cho ngành nông nghiệp địa phương.

Thu hoạch rau sạch trồng bằng công nghệ thuỷ canh tại Lâm Đồng
Thu hoạch rau sạch trồng bằng công nghệ thuỷ canh tại Lâm Đồng

Hiện nay, Lâm Đồng có  43.084  ha  sản  xuất theo  hướng  ứng  dụng công nghệ cao; tỷ trọng sản  xuất  nông  nghiệp công nghệ cao đạt 39% giá  trị  sản  xuất  nông nghiệp. Giá trị sản xuất ứng dụng công nghệ cao đạt bình quân 450 - 500 triệu đồng/ha, riêng hoa cao cấp đạt 800 triệu - 1,2 tỷ đồng/ha. 

Thời gian qua, Lâm Đồng đã tổ chức thực hiện khoảng 40 đề tài nghiên cứu phục vụ nông nghiệp công nghệ cao
Thời gian qua, Lâm Đồng đã tổ chức thực hiện khoảng 40 đề tài nghiên cứu phục vụ nông nghiệp công nghệ cao
Tỉnh Lâm Đồng đã huy động nhiều đơn vị, trường đại học, trung tâm nôngnghiệp tham gia đào tạo nhân lực sản xuất nông nghiệp công nghệ cao
Tỉnh Lâm Đồng đã huy động nhiều đơn vị, trường đại học, trung tâm nôngnghiệp tham gia đào tạo nhân lực sản xuất nông nghiệp công nghệ cao
Sinh viên khoa Nông Lâm, Trường Đại học Đà Lạt thực hành kỹ thuật nhân giống cây con bằng nuôi cấy mô
Sinh viên khoa Nông Lâm, Trường Đại học Đà Lạt thực hành kỹ thuật nhân giống cây con bằng nuôi cấy mô
Cà chua giống ngoại nhập được trồng trong nhà kính theo tiêu chuẩn VietGAP ở huyện Đức Trọng (Lâm Đồng)
Cà chua giống ngoại nhập được trồng trong nhà kính theo tiêu chuẩn VietGAP ở huyện Đức Trọng (Lâm Đồng)
Nông dân trong và ngoài nước khảo sát mô hình trồng rau áp dụng công nghệthuỷ canh tại Trang trại Phong Thuý (Lâm Đồng)
Nông dân trong và ngoài nước khảo sát mô hình trồng rau áp dụng công nghệthuỷ canh tại Trang trại Phong Thuý (Lâm Đồng)
Trong giai đoạn từ năm 2011 - 2015, nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Lâm Đồng đã có sự phát triển vượt bậc về năng suất, thu nhập và chất lượng sản phẩm
Trong giai đoạn từ năm 2011 - 2015, nông nghiệp công nghệ cao tại tỉnh Lâm Đồng đã có sự phát triển vượt bậc về năng suất, thu nhập và chất lượng sản phẩm
TTXVN

Có thể bạn quan tâm